Få fall av behandlingsbar fästingsmitta hittades vid specialistmottagning

Få fall av behandlingsbar fästingsmitta hittades vid specialistmottagning

I snart tre år har Akademiska sjukhuset i Uppsala haft en särskild mottagning för misstänkta fall av borrelia och andra fästingburna sjukdomar. Nu konstaterar sjukhuset att betydligt färre fall än väntat av borrelia har hittats. 203 patienter har utretts – bara sex av dem hade en behandlingsbar borrelia.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är betydligt färre patienter som fått diagnos av borrelia eller annan fästingburen infektion efter utredning än vi räknade med. Många har haft upprepade kontakter med sjukvården utan att få svar, med oro och försämrad hälsa som följd. När de får beskedet att de inte har någon behandlingsbar infektion kan många släppa misstankarna, säger medicinskt ansvarige Björn Olsen, professor och infektionsläkare.

Lite mer än hälften av de utredda patienterna har konstaterats ha tecken på inflammation av oklar orsak. I några fall har man funnit allvarliga sjukdomar som MS och ALS.

Syftet med mottagningen har varit att erbjuda patienter med misstänkt fästingburen infektion en samlad specialistbedömning. Målgruppen är patienter som haft långdragna besvär (minst 6 månader). För att bli utredd krävs remiss och misstanke om att man exponerats för fästingar. Vid mottagningen bedrivs flera forskningsstudier och ambitionen är att etablera ett nationellt kompetenscentrum för vektorburna infektionssjukdomar.
Foto: Pixabay.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan