Få svenskar har en fast vårdkontakt

Internationell jämförelse De som kontinuerligt får träffa samma läkare eller sjuksköterska har mer positiva erfarenheter av sin vård. Men i Sverige är det ovanligt med en ordinarie vårdkontakt.

Få svenskar har en fast vårdkontakt
Rapport pekar ut flera förbättringsområden för svensk hälso- och sjukvård.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag undersökt hur befolkningen i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar, och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

På flera områden som är centrala för en personcenterad vård presterar svensk vård internationellt sett svaga resultat. Det gäller exempelvis väntetid, kontinuitet och samordning.

Kontinuitet har fördelar

Undersökningen visar bland annat att personer som kontinuerligt får träffa samma läkare eller sjuksköterska har bättre erfarenheter av sin vård än dem som enbart har en ordinarie vårdcentral. De får bland annat en mer samordnad vård, får fler stödinsatser vid psykisk ohälsa samt bättre stöd och uppföljning efter sjukhusvård.

Men i Sverige är det endast 35 procent som har en ordinarie vårdkontakt. Motsvarande siffra i övriga länder i undersökningen är mellan 80 och 98 procent.

– De som har en ordinarie vårdkontakt upplever sig mer delaktiga och involverade, att personalen bättre känner till deras sjukdomshistoria, ger dem tillräckligt med tid och förklarar på ett sätt som de förstår, säger Peter Nilsson, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en kommentar till rapporten.

Identifierar förbättringar

Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård ur befolkningens och patienternas perspektiv. De flesta svaren lämnades i slutet av februari eller i början på mars förra året, vilket innebär att undersökningen till stor del bygger på svar före coronapandemin.

Läs hela rapporten Vården ur befolkningens perspektiv 2020.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan