Färre dör av de sjukhusvårdade med covid

Coronaviruset Vården av de akut covidsjuka i Sverige har tydligt förbättrats sedan pandemins början. Det visar nya data från Socialstyrelsens nationella covid-19-databas.

Färre dör av de sjukhusvårdade med covid
Thomas Lindén. Foto: Socialstyrelsen

Färre behöver intensvivvård, och bland de som hamnar i intensivvård överlever fler idag än i våras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi ser månad för månad en bättre överlevnad för de som vårdas på sjukhus, sa avdelningschef Thomas Lindén vid tisdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Bland vad som har förbättrats nämnde han kunskapen om att lägga patienter i bukläge och användningen av blodförtunnande medel, sedan kunskapen om risken för blodproppar blivit känd.

– Sjukvården är ett lärande system med förmåga att snabbt ta till sig nya kunskaper och omsätta dessa i vården, konstaterade han vidare.

I mars var andelen av sjukvårdens covidpatienter som hamnade på IVA 20 procent. I oktober behövde färre än hälften så många, 9,1 procent, IVA-behandling. Det är även färre som får vård i respirator bland intensivvårdspatienterna. Andelen har sjunkit från 87 procent i mars till 43 procent i oktober.

Dödligheten bland covidpatienter som sjukhusvårdas har minskat. I mars var andelen som avlidit 14 dagar efter inläggning på sjukhus 20 procent, i oktober hade den sjunkit till 8,7 procent.

– Orsakerna till minskande intensivvårdsbehov och sjunkande mortalitet kan en studie av denna typ aldrig svara på. Men det finns flera tänkbara faktorer som kan ha bidragit, till exempel proppförebyggande behandling, cortison, bukläge och bättre metoder för syrgasbehandling. Förbättrad vårdkapacitet och minskad belastning på vården samt mindre sjuka patienter vid inläggning på sjukhus kanske också har bidragit, säger Thomas Lindén.

Den nationella covid-19-databasen är skapad genom samkörning av register på Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten samt Svenska Intensivvårdsregistret i samverkan med svenska forskare.

Läs Socialstyrelsens covidfakta

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan