Färre fallolyckor när AI håller koll

Verktyg AI-teknik kan minska antalet fallolyckor i vården. Det visar ett innovationsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus tillsammans testat tekniken.

Färre fallolyckor när AI håller koll
Pauline Ahl och Terese Dalåsen har testat AI som ett verktyg för att förhindra fallolyckor.

Fallolyckor som drabbar sköra och äldre påverkar både dödlighet, sjuklighet och försämrar livskvaliteten. För att se om AI-teknik kan bidra till att minska antalet allvarliga fallskador i vården startade Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett gemensamt projekt 2022.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fallolyckorna har minskat

Nu är resultaten klara. De visar att antalet skador vid fall har minskat betydligt under testperioden, i båda förvaltningarna.

AI-tekniken innebär att en 3D-radarsensor med AI-mjukvara läser av patientens rörelser med hjälp av sensorer i ett upp till 30 kvadratmeter stort rum.

Sensorerna detekterar kroppsrörelser och med hjälp av AI bearbetas datan. Det gör att kritiska händelser kan upptäckas i realtid. Om en patient vänder sig i sängen eller sätter sig upp skickar sensorn en varningssignal till en app i en mobiltelefon.

Nya arbetssätt kring tekniken

AI-tekniken är installerad på Strokeavdelningen på Södra Älvsborgs sjukhus och på medicinavdelning 19/32 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under åtta veckor fick medarbetarna utbildning och testade både funktioner i systemet och ett nytt arbetssätt kring fallprevention på avdelningen.

Forskarna jämförde sedan resultaten med statistik från samma åttaveckorsperiod under 2019 till 2022. Resultatet visade att andelen fall minskade med cirka 67 procent.

– Ju fler fall som inträffar på en avdelning desto större risk att patienten faktiskt skadas. Utöver en minskad risk för fallskada och lidande för patienten, ger ett minskat antal fall ett minskat behov av vårddygn och röntgenundersökningar, säger Pauline Ahl, projektägare på Södra Älvsborgs sjukhus.

Nytta för både patienter och vården

Terese Dalåsen, projektägare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och områdeschef för intern service på förvaltningen Fastighet, stöd och service på Östra sjukhuset ser många fördelar med tekniken.

– Den här utrustningen kan utvecklas och användas i andra sammanhang när det handlar om patientsäkerhet, vilket förstås gynnar både patienten och vården, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan