Färre vårdas för trafikskador

Färre vårdas för trafikskador

Antalet patienter som vårdas på sjukhus efter trafikolyckor fortsätter att minska. Det visar ny statistik om skador från Socialstyrelsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förra året vårdades omkring 142 000 personer på sjukhus på grund av en skadehändelse, vilket var en minskning med 5 000 jämfört med året innan.

– I flera år har antalet som vårdas på sjukhus för skador minskat. En tänkbar orsak kan vara att fler patienter tas omhand inom öppenvården, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Framför allt minskar antalet personer som vårdas för olycksfall, till exempel trafikolyckor.  som går ned. År 2017 var de gruppen som vårdades för vägtrafikolyckor ungefär 7 600, en minskning med 800 jämfört med året innan.

– Vi kan se att den stora nedgången för vägtrafikskadade inom slutenvården fortsätter. Den största minskningen hittar man bland unga mellan 15 och 24 år. En trend vi har kunna se i över tio års tid, säger Pernilla Fagerström i ett pressmeddelande.

I synnerhet är det antalet som vårdas efter bilolyckor som går ned. Sedan början av 2000-talet har denna patientgrupp minskat från 5 200 till 2 100. En liten minskning går också att se för de som har vårdats på grund av cykelolyckor.

Andelen som vårdats på sjukhus på grund av att de utsatts för våld har minskat med omkring 40 procent de senaste tio åren. Särskilt stor har minskningen varit bland unga män, i åldern 15-24 år. För 2017 var den nedgången dock marginell.

För självskador ligger andelen vårdade 2017 på ungefär samma nivå som 2016. Alltjämt är det fler kvinnor än män som vårdas för självskador. De senaste åren har andelen vårdade för självskador minskat något.

Fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus, och var så även 2017. De utgör två tredjedelar av alla olycksfall, vilket motsvarar 67 000 personer. Varav 58 procent är kvinnor och 42 procent män. Lårbensfraktur var den vanligaste skadediagnosen bland personer som vårdades på sjukhus 2017.

 

Ladda ned hela rapporten här

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan