Fem digitala möjligheter

Akademiska sjuhuset i Uppsala har i fem olika förstudier utforskat digitaliseringens möjligheter.

Ankomstterminaler där patienter registrerar sig och sändare som gör det lätt att hitta medicinteknisk apparatur. Akademiska sjuhuset i Uppsala har i fem olika förstudier utforskat digitaliseringens möjligheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

1. Flödesstyrning. Gör det möjligt att följa verksamheten i realtid. Syftet är att skapa stöd för att kunna förutspå, planera för, styra samt utvärdera vårdprocessen i realtid på individ-, verksamhets- och sjukhusnivå.

2. Positionering. En sändare eller chip gör det möjligt att i realtid veta exakt var en viss utrustning befinner sig och hur den används. Gör det också möjligt att se till exempel var patienten befinner sig på sjukhuset eller om en kirurg kan ta ett samtal eller opererar.

3. Patientnära scanning. Med exempelvis en streckkodsläsare säkerställs att rätt patient får rätt medicin, implantat, blod och provsvar. En teknik som automatiserar inläsning av data mot olika datasystem och som förbättrar kvaliteten, spårbarheten men också effektiviteten.

4. Patientplatta. Förutom att den fungerar som en vanlig platta ska den ge patienter information om sin vårdresa, diagnos, behandling och rehabilitering. Dessutom kan den fungera som ett så kallat service call, där patienten inte bara larmar utan även kan tala om vad det är hen behöver.

5. Digital skyltning. Modern teknologi med digitala ankomstterminaler, informationskiosker och digitala skyltar som gör det lättare att hitta på sjukhuset. Syftet är att underlätta för både patienter och personal.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan