Fler är nöjda med förlossningsvården

Förlossningsvård Förlossningsvården har förbättrats. Fler är nöjd med vården, färre drabbas av allvarliga bristningar och fler får eftervård. Det visar en sammanställning från SKR.

Fler är nöjda med förlossningsvården
Foto: Pixabay.

SKR gör årliga uppföljningar av effekten av de särskilda förbättringssatsningar som regionerna har gjort sedan 2015.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

− Sedan den nationella satsning på vården före, under och efter graviditet samt på kvinnors hälsa har den sammantagna utvecklingen visat sig mycket positiv, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett pressmeddelande.

Genom inrapporteringen till Graviditetsregistret kan man se att de allvarliga bristningarna har blivit färre. I undersökningar framkommer också att patientnöjdheten har ökat.

Några av de positiva data som man ser i år:

  • Andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossning har ökat från 70,6 till 74, 1 procent.
  • Fler kvinnor kommer på eftervårdsbesök efter förlossningen. Ökningen är störst i de grupper där lägst andel går på eftervårdsbesök.
  • Andelen kvinnor födda utanför Sverige som varit på eftervårdsbesök har ökat från 70 procent år 2015 till 84 procent år 2019.
  • Vården frågar även gravida kvinnor om riskfaktorer i högre utsträckning, en ökning från cirka 80 procent år 2015 till 90 procent år 2019.
  • Andelen kvinnor med icke-instrumentella förlossningar, det vill säga som föder utan hjälp av sugklocka eller tång, som drabbas av allvarliga bristningar har under samma period minskat från 2,5 procent till 2,1 procent.

Ladda ned och läs hela SKR:s rapport om regionernas satsningar 2019.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan