Fler i äldreomsorg får utbildning

Äldrevård Nu ska fler inom äldreomsorgen få en utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Socialstyrelsen ska under 2020 betala ut 462 miljoner kronor för ändamålet.

Fler i äldreomsorg får utbildning
Lena Hallengren.

Äldreomsorgslyftet, som regeringen kallar satsningen, ska stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att både ny och befintlig personal får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst äldreomsorgen. Regeringen bedömer att Äldreomsorgslyftet kommer att bidra till att stärka kompetensen och förhoppningsvis attrahera fler att söka sig till dessa samhällsviktiga yrken, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Totalt ska 2,2 miljarder satsas under 2020 och 2021. SKR och Kommunal har kompletterat regeringens satsning med en överenskommelse om att alla som deltar i Äldreomsorgslyftet erbjuds en fast anställning på heltid.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan