Fler utländska läkare klarar kunskapsprov

 370 utomeuropeiska läkare deltog i det tionde kunskapsprovet som i regi av Umeå Universitet hölls på fyra platser i landet i februari. Det var fler än vid något tidigare provtillfälle. 81 godkändes, vilket också var fler än tidigare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Totalt har nu 288 prövande genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat, och 170 har också klarat det praktiska delprovet. Hittills har 64 läkare utländska läkare erhållit svensk läkarlegitimation via kunskapsprovet. Förutom de teoretiska och praktiska kunskapsproven, krävs godkänd kurs om 7,5 högskolepoäng i författningskunskap samt godkänd praktisk tjänstgöring i sex månader.

 

Även ett praktiskt delprov genomfördes 27-28 februari. 40 personer som tidigare skrivit godkänt på det teoretiska delprovet, prövades vid 18 stationer på allt från psykiatrisk anamnes och akut handläggning av diabetes till suturering av sår. Av de 40 som prövades, fick 34 godkänt. Det är det näst bästa resultatet hittills.

 

Umeå universitet har genom avtal med Socialstyrelsen det nationella uppdraget att ordna svenska kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/EES-området.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan