Färre dör av aortaaneurysm

Färre dör av aortaaneurysm

Med den kärlkirurgiska metoden EVAR har många fler patienter med det livshotande tillståndet brustet kroppspulsåderbråck – aortaaneurysm – räddats till livet under senare år.  Av de som drabbas överlever idag 35 procent av männen och 20 procent av kvinnorna, visar  ny forskning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Doktorand Kim Gunnarsson vid Institutionen för kirurgiska vetenskapet vid Uppsala Universitet är huvudförfattare till en forskningsartikel i tidsskriften Annals of Surgery där de nya rönen publiceras.

 

Kim Gunnarsson. Foto: Uppsala Universitet.

– Vårt syfte har inte varit att jämföra kvinnor och män i den här studien, men vi kan konstatera att det finns skillnader. Färre kvinnor än män drabbas, och kvinnor drabbas några år senare än männen. Men när kvinnorna drabbas så är deras dödlighet större. Det behövs mer och riktad forskning för att ta reda på vad det här beror på. Kvinnorna har, som det verkar, inte fullt ut fått del av de landvinningar som har gjorts här, säger han till Kvalitetsvård.

 

Idag screenas ju män över 65 för bukaortaaneurysm, vilket bidrar till att tillståndet kan upptäckas innan bråcket brister – borde också kvinnor screenas?

 

– Det är ju ett resonemang vi för, att man skulle kunna utöka screeningen, men inget vi kan säga att vi har belägg för att det skulle vara hälsoekonomiskt lönsamt eller öka överlevnaden. Det behövs som sagt riktad forskning. Kanske kan man tänka sig att kvinnor som har en ärftlig belastning och som har varit rökare – en känd riskfaktor – också borde screenas.

 

Forskargruppen har följt alla personer som drabbats i Sverige under de senaste 20 åren. EVAR-metoden, som har en starkt bidragande roll till att fler räddas, började användas som ett alternativ till öppen kirurgin för ett tjugotal år sedan, och passar särskilt för äldre och svaga patienter som inte skulle klara ett öppet ingrepp. Med öppen kirurgi är det främst människor under 80 år och som är förhållandevis friska, som klarar av att genomgå operationen.

Studien visar också att andelen personer som drabbas av brustet kroppspulsådersbråck minskar i Sverige, vilket dels beror på minskad rökning, men också på den allmänna screeningen för män över 65 år. Att screeningen enbart riktas till män motiveras med att 75 procent av de som drabbas är män.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan