Försvaret hjälper Akademiska med transporter

Samverkan I Region Uppsala kör försvaret sedan förra veckan en militär ambulans för att hjälpa regionen med transporter av intensivvårdade covid-patienter som behöver flyttas. Transporterna sker i samarbete med personalen från Luftburen intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Försvaret hjälper Akademiska med transporter

– Hittills har cirka 15 ambulanstransporter genomförts. Det handlar framförallt om intensivvårdskrävande patienter med covid-19 som behöver förflyttas mellan två sjukhus när ordinarie transportmedel inte är tillgängligt. Detta är ett bra exempel på myndighetssamverkan i den omvälvande tid coronapandemin försatt oss i. Vi behöver kraftsamla för att lösa utmaningarna så effektivt som möjligt, säger Per Bondegård, sektionschef för luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Luftburen intensivvård har fått ett utökat nationellt uppdrag att bistå med transporter av covid-19 patienter som behöver intensivvård under transporten.

–Vi samverkar varje vecka med representanter från Socialstyrelsen och Försvarsmakten samt helikopterverksamheter från Västragötalandsregionen och Norrbotten för att tillsammans kunna erbjuda en nationell lösning för transporter av dessa patienter. Det handlar hittills om cirka 75 transporter av denna patientkategori, säger Per Bondesson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan