Fortsatt minskning av hjärtinfarkt – men ökande skillnader

Färre drabbas av hjärtinfarkt – men de geografiska skillnaderna i vem som riskerar att dö av infarkten är stora, liksom skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen och en ny kartläggning från Hjärt-Lungfonden.

Fortsatt minskning av hjärtinfarkt – men ökande skillnader
Foto: Anna Molander, Hjärt-Lungfonden.

Socialstyrelsens nya preliminära siffror för 2018 visar att totalt 5 800 personer avled av hjärtinfarkt. Totalt drabbades 24 800 personer. Jämfört med 2002 är nedgången i antalet avlidna 56 procent och för insjuknade är nedgången 35 procent. Alltjämt är det fler män än kvinnor som drabbas, men skillnaden har minskat något.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Det är flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen att allt färre insjuknar och dör av hjärtinfarkt. Bland annat beror det på att färre röker och att behandlingen av riskfaktorer såsom högt blodtryck och höga blodfettsnivåer har förbättrats. Det akuta omhändertagandet och behandlingen av dem som insjuknar har också förbättrats, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

 

 

Det är vanligare att lågutbildade dör i hjärtinfarkt, och regionala skillnader finns, som åtminstone delvis hör ihop med andelen lågutbildade. I Norrbotten är risken att dö i hjärtinfarkt dubbelt så stor som i Stockholm, och de här regionala skillnaderna ökar, visar Hjärt-Lungfondens analys. Fonden vill se mer forskning om vilka faktorer som inverkar på de här stora skillnaderna.

 

– Det här är en oroväckande utveckling. Tack vare Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS vet vi att människor som bor i områden med låg socioekonomisk status löper betydligt större risk för hjärt-kärlsjukdom. Mer forskning krävs för att förstå varför skillnaderna ökar och utveckla behandlingar som motverkar dem, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

 

Orsakerna bakom att hjärtinfarkt och dödsfall på grund av infarkter minskar totalt sett är bland annat att färre röker, fler motionerar och äter bättre. Behandlingsmetoderna har också förbättrats med exempelvis ballongvidgning av kranskärlen.

 

Socialstyrelsens nya hjärtstatistik

Hämtar fler artiklar
Till startsidan