Fortsatt stora skillnader i hjärtsjukvård

Fortsatt stora skillnader i hjärtsjukvård

Falu lasarett och Sollefteå lasarett är bäst i landet på vård vid hjärtinfarkt. Det visar årsrapporten för 2018 från kvalitetsregistret Swedeheart. Båda sjukhusen får 9 av 11 möjliga poäng.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Falu lasarett ser sitt arbete med sjuksköterskebaserad uppföljning som en av framgångsfaktorerna. Patienten får träffa specialistutbildade sjuksköterskor redan under vårdtiden på sjukhus, och följs sedan av samma sköterska under uppföljningen.

– Med sjuksköterskebaserad uppföljning får vi en bättre kontinuitet och behandlingen för våra patienter blir enhetlig och strukturerad. Man får träffa erfarna och specialutbildade sjuksköterskor som arbetar i team tillsammans med våra läkare, säger Kristina Hambraeus, verksamhetschef och överläkare på Kardiologkliniken Falu lasarett i ett pressmeddelande.

 

Swedehearts årsrapport visar på en generellt hög nivå på landets hjärtsjukvård, men att där också finns utmaningar och geografiska skillnader. I Mälardalen, påtalar rapporten, utförs alltför få bypassoperationer.

 

”Skillnaderna är så stora att de inte enbart kan förklaras med variationer i sjuklighet utan snarare beror på tradition, inställning hos PCI-operatörer och kanske även brist på sjuksköterskor och vårdplatser”, skriver Swedeheart i rapporten.

 

 

 

Läs hela Swedehearts årsrapport

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan