Framtidens vårdavdelning firar ett år

Ann-Marie WennbergI oktober firar ”Framtidens avdelning” på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ett år. Avdelningen, som är en del av kirurgkliniken med plats för 14 patienter, startade som ett samarbetsprojekt mellan Västra götalandsregionen, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Syftet är att effektivisera sjukvården och frigöra tid åt patienterna genom innovativa lösningar till förbättringar. Här är det förbjudet att tänka ”vi gör som vi alltid gjort”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt projektledare Yvonne Berger är ett av målen att skapa en arbetsmiljö som gör att medarbetare kan ”arbeta på toppen av sin kompetens”.

– Det gör att sjukvårdspersonalen blir stimulerad, de utvecklas och vårdkvaliteten blir högre, säger hon.

En viktig åtgärd är att de, på ”Framtidens avdelning” fördelar arbetsuppgifter istället för patienter mellan medarbetarna. Det innebär bland annat att samma team rondar alla patienter. En sekreterare går med under ronden och dokumenterar, en uppgift som annars ligger på läkare och sjuksköterskor. Det sparar mycket tid.

Även ett par nya tjänster har tillkommit. En avdelningsvärd som kan avlasta vårdpersonalen i arbetsuppgifter som inte kräver någon sjukvårdsutbildning och en forskare från Chalmers tekniska högskola med uppdrag att beforska nya sätt att arbeta.

Dessutom har man infört fasta scheman. Anledningen är att man insett att det tar för mycket tid och energi när medarbetarna själva ska önska hur de vill jobba.

– De flesta upplever fasta scheman som positivt, de vet vad de ska göra och när, säger Ann-Marie Wennberg, områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan