Fyra i topp bland landets strokeenheter

Kvalitetsregister Bland Sveriges 72 sjukhus med akut strokesjukvård är det fyra som sticker ut lite extra. Utifrån data insamlat under helåret 2022 har Riksstroke utsett vinnarna av årets strokeenhet 2022.

Fyra i topp bland landets strokeenheter
Alingsås lasarett tog hem utmärkelsen för andra året i rad.

De fyra sjukhus som utmärkt sig under förra året är Alingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus, Värnamo sjukhus och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. De får alla omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2022” av styrgruppen för Riksstroke.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Alingsås lasarett tog hem utmärkelsen för andra året i rad. Personalens engagemang, det goda samarbetet mellan de enheter som bildar strokelarmkedja på lasarettet och viljan att ständigt fortsätta kompetensutveckla är viktiga pusselbitar för den goda strokevård som ligger bakom priset.

– Vi är otroligt stolta att få priset även i år och extra roligt att dela detta med tre andra lasarett, säger Eva-Lena Andersson som är enhetschef på avdelning 9 på Alingsås lasarett.

Förbättringsarbete under många år

För Kungälvs sjukhus var det dock första gången som de fick ta emot pris som årets strokeenhet av Riksstroke. Här har förbättringsarbetet med strokevården pågått under flera år.

Mehrnoush Aroush, överläkare på avdelning 6 och strokeansvarig på Kungälvs sjukhus, poängterar att det är enormt viktigt att samarbetet mellan olika enheter fungerar till en strokelarmkedja.

– Tiden är avgörande vid en stroke! Som läkare är detta en av de larmkedjor där din insats kan rädda så mycket mer än liv. Vi räddar från handikapp, säger han.

Samarbetet är avgörande

Elisabet Nyman, tillförordnad verksamhetschef på medicin- och Geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus framhåller också samarbetet som avgörande.

– Vi har ett bra samarbete på sjukhuset med ambulans, akuten, röntgen, HIA och rehabcentrum och en strokesjuksköterska som håller ihop arbetet. Alla är en viktig del av strokevårdkedjan. Vi ska fortsätta jobba med utbildning för all personal, regelbundna övningar i strokelarmkedjan och journalgranskning för att hitta förbättringsområden, säger hon i en kommentar till priset.

Första universitetssjukhuset på länge

Det fjärde sjukhuset att få årets utmärkelse är Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är dessutom det första universitetssjukhuset på tolv år som får utmärkelsen.

Bakom framgången ligger ett systematiskt arbete med att förbättra strokevården förklarar Signild Åsberg, medicinskt ledningsansvarig läkare inom strokevård och ordförande för sjukhusets strokeråd.

– En stor del av strokevården sker idag på avdelning 85 B1 inom verksamhetsområde neuro. Men sjukhusets strokekedja påbörjas inom ambulanssjukvård och snirklar sig fram via ett flertal verksamhetsområden till rehabilitering i hemmet inom geriatrik. Detta hade inte varit möjligt utan allas gemensamma insatser, säger hon.

Riksstroke samlar in och följer upp

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. De samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelse vid stroke. Dessutom genomför de enkäter som uppföljning efter tre månader vilket ger värdefull information om strokepatienters hälsa och funktionsförmåga.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan