Fyra principer för digital vård

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Socialstyrelsen nu tagit fram fyra principer för när och hur digital vård ska ges.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet via digitala vårdtjänster ska först och främst uppfylla de krav som ställs i lagar och andra föreskrifter på hälso- och sjukvårdens område.

– Det handlar bland annat om att vårdgivaren måste ha tillräcklig information om patienten. Ibland kan det räcka med patientens berättelse men i vissa fall kan tidigare journalanteckningar behövas. Vårdgivaren behöver också kunna göra nödvändig uppföljning. Det kan till exempel handla om att följa upp patienten efter att ha skrivit ut ett läkemedel eller kunna följa upp en remiss, säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Principerna är formulerade på en övergripande nivå, enligt Socialstyrelsen är det nödvändigt eftersom det finns så många olika typer av digitala vårdtjänster och området utvecklas snabbt.

 

De fyra principerna för digital vård

  1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning förutsätter inte ett fysiskt möte.
  2. Den digitala tjänsten är anpassad till den enskilde patientens behov och förutsättningarna att använda tjänsten.
  3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria för att kunna ge en god och säker   vård.
  4. Nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan