Fysisk aktivitet för bättre operationsresultat

Syftet med projektet Stark att opereras är att se om komplikationer efter operation minskar när patienterna får stöd att optimera sin fysiska kapacitet.

Fysisk aktivitet för bättre operationsresultat

För ett år sedan startade Hälsoenheten tillsammans med Ortopediska kliniken på Skånes universitetssjukvård projektet Stark att opereras. Syftet är att se om komplikationer efter operation minskar när patienterna får stöd att optimera sin fysiska kapacitet samt förbättra sina övriga levnadsvanor. Sjukgymnast Johanna Jaran berättar att det finns ett stort antal studier om riktad sjukgymnastisk träning med specifika övningar inför operation. Projektet de driver nu studerar istället generell fysisk träning med fokus både på kondition och styrka samt kartlägger de andra levnadsvanorna tobak, alkohol och mat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Patienter rekryteras till projektet via de opererande enheterna på sjukhuset och kan även komma på egenremiss. Tre interventionsgrupper är med; en som tränar hos Hälsoenheten, en som får stöd av sjukgymnast inom primärvården och en grupp som tränar på egen hand med stöd av Hälsoenheten. Totalt har 90 patienter testats vid baseline, drygt 20 patienter gått igenom alla stegen.

Sjukgymnaster som arbetar i projektet. Från vänster: Johanna Jaran, Frida Jonsson och Helene Henriksson. Sjukgymnast Malin Scharffenberg arbetar också i projektet men är inte med på bilden.
Sjukgymnaster som arbetar i projektet. Från vänster: Johanna Jaran, Frida Jonsson och Helene Henriksson. Sjukgymnast Malin Scharffenberg arbetar också i projektet men är inte med på bilden.

– Vi kan inte säga så mycket om resultaten ännu eftersom för få har passerat alla stegen. Dock har inga komplikationer rapporterats hos någon av de som gjort det. Det som rapporterats är att patienterna har en bibehållen eller ökad fysisk aktivitetsnivå, skattar sin livskvalitet på Hälsobarometern bibehållen eller högre, visar på en ökad eller bibehållen greppstyrka samt ökad styrka framför allt i nedre extremitet, berättar Johanna Jaran.

Planer på en regelrätt studie ligger nu i startgropen, men istället för att inkludera alla patienter som vill vara med ska fokus ligga på att identifiera rätt patienter – alltså de som har låg fysisk aktivitet och behöver mer stöd för att förbättra sin kondition och styrka inför sin stundande operation. Det som började som ett ortopedprojekt vänder sig nu till alla opererande enheter på sjukhuset och allt fler kirurgpatienter inkluderas

En patient som har deltagit i projektet kände sig så pass bra att hen tackade nej till operation och Johanna Jaran tror att större fokus på förebyggande arbete kan leda till att fler patienter förbättrar sin hälsa så pass att operation kan undvikas.

– I projektet har vi identifierat att en del patienter kommer till oss för sent. De kanske har gått en lång tid med smärta i exempelvis knäled, har en överviktsproblematik och samtidigt är rökare. Kan vi i vården bli ännu bättre på att jobba mer strukturerat med preventionsfrågan kan vi aktivt fånga upp patienter i ett tidigare skede där operation inte är det enda alternativet. En förbättrad screening på vårdcentral och hos kirurgen är en väg att gå.

Projektet

Syftet med projektet är främst att se om risken för komplikationer i samband med operation minskar om patienten ökar sin fysiska kapacitet preoperativt och även förbättrar övriga levnadsvanor. Projektet tittar även på hur ökad fysisk kapacitet och funktion förbättras generellt, om patienterna återhämtar sig snabbare på vårdavdelning och därmed minskar vårdtiden samt hur patienterna skattar sin livskvalitet.

Patienterna testas vid baseline, en vecka innan operation och följs sedan sex månader efter operation. Testerna fokuserar på styrka, kondition, funktion samt livskvalitet. Övriga levnadsvanor screenas. Patienterna erbjuds motiverande samtal (MI) och en träningsplan struktureras upp tillsammans med patienten, träningen dokumenteras i en träningsdagbok.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan