Minskat matsvinn och färre engångsartiklar ger resultat i miljöarbetet

Miljöarbete Skyddsförkläden i bioplast, återvinning av möbler och minskat matsvinn. Vårdbolaget Tiohundra har under året som gått jobbat med fem konkreta miljömål. Nu kan de summera resultaten.

Minskat matsvinn och färre engångsartiklar ger resultat i miljöarbetet
Under året anordnades en kampanj för att samla in uttjänta mobiler och surfplattor.

Varje år sätter vårdbolaget Tiohundra upp mål för sitt klimat- och miljöarbete. När arbetet nu summeras kan de konstatera att arbetet gett resultat:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
  • Matsvinnet inom vård- och omsorgsboenden och på Norrtälje sjukhus har minskat med 41 procent.
  • Klimatpåverkan från livsmedel har minskat med 10 procent.
  • Andelen skyddsförkläden som är framtagna av återvunnen returplast och biobaserad plast har ökat från 17 till 51 procent.

Har nått alla mål

Sammantaget har verksamheterna nått alla de mål som man satte upp för året. Ett nytt mål under året har handlat om att öka cirkulära material- och produktflöden.

– Det kan vara att man går över från engångs- till flergångsprodukter, men också att man köper in en återvunnen vara, säger Anna-Lena Carling, miljöchef i Tiohundra.

Att använda skyddsförkläden av återvunnen eller biobaserad plast är ett exempel. Men man har även jobbat med att öka återanvändningen av möbler i bolaget.

Kampanj för uttjänta mobiler

Möbelförrådet drivs av dagligverksamhet inom LSS. Under 2023 har cirka 240 begagnade möbler och artiklar bytt ägare inom bolaget. Under året anordnade man också en kampanj för att samla in uttjänta mobiler och surfplattor.

Den största miljöpåverkan i bolaget kommer från läkemedel, livsmedel, transporter, el- och värmeförbrukning, samt förbrukningsvaror.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan