”God och nära vård” utreder framtida primärvård

”God och nära vård” utreder framtida primärvård

”Samordnad utveckling för god och nära vård” är utredningen som ska finna riktlinjer för primärvårdens framtid. En av de saker som utredaren Anna Nergårdh tittar vidare på är hur arbetet med att personcentrera vården och lyssna till patienternas behov kan gå vidare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–Vi behöver se över hur strukturerna ser ut i vården idag, så att vi inte har strukturer som försvårar i stället för att underlätta för patienterna, sa hon vid ett föredrag i under Strategidagen som Dagens Medicin Agenda anordnade nyligen.

Anna Nergårdh utreder den framtida primärvården.

Utredningen fokuserar mycket på primärvård, men ska också se till vårdens helhet. I höstas kom tilläggsdirektiv bestående i att utredningen också ska analysera det ändamålsenliga i uppdelningen öppen och sluten vård och vad det skulle innebära om den togs bort. Även samarbete mellan kommunens vård och omsorg och primärvården ses över.

Ett delbetänkande kom i fjol, som i huvudsak beskrev utredningens fortsatta arbete. Inriktningen är att som ”finna en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen”.

En del av idéerna som prövats inom Flippen inspirerar i det fortsätta arbetet, inte minst olika försök att finna nya samarbeten.

En av de stora utmaningarna är förstås att finna effektiva lösningar för att få resurserna att räcka till.

Att arbeta förebyggande är en annan viktig del för den framtida primärvården.

–Det gäller inte bara somatiken, utan också att förebygga psykisk ohälsa. Där är det av stor vikt att samarbeta med civilsamhället. Tyvärr hör vi ofta från vårdcentraler att det förebyggande arbetet är det första som ryker när resurserna är begränsade.

I direktiven skriver regeringen att det utredningen ska hitta modeller för ska vara en ”modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården”.

Läs utredningens första delbetänkande

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan