Googlande patienter utmanar vården

Digital kompetens Pålästa patienter, nya digitala arbetssätt och ständigt växande mängder av kunskap, bara ett klick bort. Vad innebär detta för läkarens arbetsvardag? Det har Helena Vallo Hult vid Högskolan Väst tittat närmare på i sin avhandling.

Googlande patienter utmanar vården
Kunskap digitaliseras och blir tillgänglig via nätet på ett helt annat sätt än tidigare.

Kunskap digitaliseras och blir tillgänglig via nätet på ett helt annat sätt än tidigare. Som läkare gäller det att hålla sig uppdaterad, samtidigt som den stora kunskapsmängden gör det svårt att få en överblick. Dessutom möter de patienter som är pålästa och informerade, som söker andra vägar till kunskap än genom vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Detta är på många sätt positivt och möjliggör lärande och utveckling, men det innebär också nya utmaningar kring frågor som ansvarsfördelning, integritet och tillförlitligheten i digitala informationskällor, säger Helena Vallo Hult, doktorand vid Högskolan Väst.

I sin avhandling har hon tittat närmare på hur digitaliseringen påverkar både patienter och personal och hur vi kan förhålla oss till tekniken för att på bästa sätt dra nytta av den.

Hon konstaterar att det finns ett behov av ny kompetens för att möta de förändrade förutsättningar för professionellt arbete och lärande som digitaliseringen för med sig. Hennes råd är att ta tillvara patienten som medskapare i vården och att se lärandet som en dimension av digitalisering där vi pratar om om nyttan, snarare än tekniken i sig.

Läs hela avhandlingen Digital Work: Coping with Contradictions in Changing Healthcare

Hämtar fler artiklar
Till startsidan