Gott betyg till akutvården

Patientnöjdhet Patienterna är nöjda med den vård som de får på akuten. Det visar årets resultat av Nationella Patientenkäten. Här är listan över de 20 sjukhus som fått bäst resultat när det gäller helhetsintryck.

Gott betyg till akutvården
I år är det fler som svarar att de fått emotionellt stöd, något som även påverkar helhetsupplevelsen. Foto: Adobe Stock

De allra flesta patienterna som besökt akutsjukvården är nöjda och anser att deras behov av vård har blivit tillgodosett. Det visar resultatet av den Nationella Patientenkäten 2020.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Undersökningen gjordes över hela Sverige i oktober 2020. Drygt 15 000 patienter som besökt akutmottagningar har svarat på vad de tycker om sitt vårdbesök. Resultaten visar hur patienterna upplever exempelvis emotionellt stöd, tillgänglighet, delaktighet och involvering samt respekt och bemötande.

Fakta

Fångar upplevelsen av vården

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i NPE. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Undersökningen avseende akutmottagningar genomfördes mellan 19 november 2020 och 8 januari 2021 och avsåg besök vid någon av landets akutmottagningar under oktober 2020. Drygt 15 000 patienter har svarat på enkäten.

Årets resultat tyder på att patienterna får ett gott omhändertagande. Majoriteten känner sig trygga och att deras behov av vård har blivit tillgodosett.

Jämfört med tidigare undersökningar så är det fler som svarar att de fått emotionellt stöd, något som även påverkar resultaten av helhetsupplevelsen.

Däremot finns det förbättringsområden. Det gäller framför allt information om väntetider och prioriteringsordning på akutmottagningarna.

Resultaten visar även att män i högre utsträckning än kvinnor upplever att deras vårdbehov blivit tillgodosedda. Det är ett mönster som upprepar sig även i andra delar av vården. Personer i åldern 65 år och äldre är mest positiva. Det finns dock en stor variation i helhetsintryck mellan akutmottagningarna inom och mellan regionerna.

Alla resultat hittar du här.

Helhetsintryck, topp 20

 1. Aleris Närsjukhus Simrishamn, Skåne
 2. Kalix sjukhus, Norrbotten
 3. Arvika, Värmland
 4. Lycksele lasarett, Västerbotten
 5. Medicin Bollnäs, Gävleborg
 6. Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Västra Götaland
 7. Gällivare sjukhus, Norrbotten
 8. Lasarettet i Landskrona, Skåne
 9. Västerviks sjukhus, Kalmar
 10. Örnsköldsvik, Västernorrland
 11. Lasarettet i Motala, Östergötland
 12. Ängelholms sjukhus, Skåne
 13. Mora lasarett, Dalarna
 14. Akademiska sjukhuset, Uppsala
 15. Avesta lasarett, Dalarna
 16. Lindesbergs lasarett, Örebro
 17. Piteå Älvdals sjukhus, Norrbotten
 18. Skellefteå lasarett, Västerbotten
 19. Norrlands universitetssjukhus, Västerbotten
 20. Alingsås lasarett, Västra Götaland
Hämtar fler artiklar
Till startsidan