Gott resultat av förebyggande mödravård

Förebyggande insatser för blivande föräldrar och barn ger hälsovinster för både barn och mödrar och kan minska kostnaderna i hälso- och sjukvården. Det visar Salut-satsningen i Västerbottens läns landsting som har pågått sedan mitten av 00-talet och som har utvärderats av forskare från Umeå och Uppsala universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Gravida som har deltagit i Salut har behövt mindre vård och deras barn har ett högre värde på Apgarskalan. Jämfört med de totala vårdkostnaderna under graviditet, förlossning och barnets första dagar – ungefär 60 000 kronor – är kostnaden för Saluts hälsofrämjande och förebyggande insatser låg – 2 679 kronor.

– Vi har under alla år fått frågan vad Salut-satsningen har för effekt och tidigare har vi inte kunnat uttala oss om det, men med den här studien kan vi göra det. Salut har bevisad effekt och ger positiva resultat vilket känns glädjande, säger Eva Eurenius, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

Fakta Salut

Salut-satsningen startades år 2004/2005 av Västerbottens läns landsting som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i länet. Satsningen syftar till att utveckla och stärka hälsofrämjande insatser inom mödrahälsovård, barnhälsovård, tandvård, förskolor och skolor och bygger på samverkan dem emellan.

Forskarna har nu jämfört Västerbottens Salut-satsning för blivande och nyblivna föräldrar med ordinarie hälso-och sjukvårdsinsatser för dessa och barn upp till två års ålder innan Salut spreds till alla hälsocentraler. Studien baseras på registerdata för mödrar och barn i Västerbotten samt kostnadsberäkningar för Salut-satsningen och rutinmässig hälso- och sjukvård.

Läs mer om Salutsatsningen

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan