Gröna korset sätter säkerheten på agendan

Verktyget Gröna korset har synliggjort patientsäkerhetsarbetet och ökat riskmedvetenheten hos medarbetarna.

Gröna korset sätter säkerheten på agendan

Att patientsäkerhetsarbetet synliggörs är bara en av vinsterna med verktyget Gröna korset. Framför allt har det bidragit till en mer öppen diskussion och en ökad riskmedvetenhet hos medarbetarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det har blivit mer naturligt och avdramatiserat att prata om risker, berättar Jerker Isacson, chefläkare på Södra Älvsborgs Sjukhus som varit en av de drivande i förbättringsarbetet.

Morgonsamlingen vid Gröna korset har också fått igång en mer aktiv diskussion kring etiska frågor och en öppenhet där det är självklart att lyfta de risker man ser. I och med att allt är synligt är det också lättare att hålla sig uppdaterad om vad som hänt när man varit ledig.

– Styrtavlor och uppföljning, allt finns synligt, mitt framför ögonen. Medarbetarna ser vilken effekt arbetet ger och det skapar delaktighet som i sin tur driver engagemang, säger Jerker Isacson.

Arbetet med Gröna korset har också gjort att de blivit bättre på att upptäcka mönster och risker som tidigare uppfattades som enskilda små händelser. Benägenheten att rapportera avvikelser för vårdskador har ökat. Andra märkbara resultat är förbättrade utfall gällande patientsäkerhetskultur samt det dagliga kvalitets- och förbättringsarbetet där medarbetarnas innovationslust ökat och vårdskador förhindrats.

– Under 2013-14 har antalet i vårdskaderegistret faktiskt ökat, men det beror också på att mörkertalet minskat, berättar chefläkare Lars Rex, som fick idén till Gröna korset från industrin, där modellen används för att minska arbetsplatsolyckor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan