Guldpiller till Västmanland

Region Västmanland, som har tagit krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende, har tilldelats  Guldpillret 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Priset tilldelas årets bästa innovation för bättre läkemedelsanvändning och ska stimulera anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att hitta lösningar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador.

– Vi är mycket glada för utmärkelsen som bekräftar vårt arbete med vårdorsakat läkemedelsberoende, säger Mats Rothman, Verksamhetschef enheten för psykosomatisk medicin, Region Västmanland.

Västmanland minskar mest i hela riket inom de tre läkemedelsgrupperna opioider, bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade medel, men från en hög nivå. För benzodiazepiner låg man i fjol högst i hela landet.

Arbetet kommer att fortsätta med sikte att nå rikets nivå.

Regionen har angripit problemet med en processöversyn som följdes av handlingsplaner och nya strukturer för uppföljning. Två läkare har farit på turné för att sprida information om nya arbetssätt och journalsystemet har anpassats för att förskrivningen av läkemedlen lättare ska kunna följas upp.

I år är det nionde året i rad som Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden delar ut Guldpillret. Vinsten är ett stipendium värt 50 000 kronor.

 

Juryns motivering:

”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat”.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan