Han vill förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten

Äldrevården Ett nytt forskningsprojekt sätter fokus på hemtjänstpersonalens arbetsmiljö. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till bättre rutiner och minskad sjukfrånvaro.

Han vill förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten
Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst, ska studera hemtjänstpersonalens arbetsmiljö i ett nytt projekt. Foto: Pontus Corneliusson

I takt med att andelen äldre ökar i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Samtidigt visar utredningar att stress, underbemanning och belastningsskador försvårar hemtjänstarbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Motstridiga krav på arbetet

En stor utmaning för personalen ligger i att de måste hantera motstridiga krav. De vill inte inkräkta på tryggheten i brukarens hem men samtidigt kunna ge en medicinskt korrekt vård.

Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst, ska titta närmare på den konflikten. Afa Försäkring har beviljat honom närmare 4 miljoner kronor till ett nytt forskningsprojekt med fokus på hemtjänsten.

Grund för bättre rutiner

Genom att studera hur enhetschefer hanterar motsättningen mellan sociala och medicinska mål hoppas han kunna bidra med kunskap som förbättrar arbetsmiljön och minskar sjukfrånvaron inom hemtjänsten.

– Resultaten kan sannolikt ligga till grund för utvecklade rutiner för hur man kan hantera motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten och kan på så vis bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Johan Berlin.

Utmaningar i vardagen

Projektet pågår till och med december 2024 och förväntas visa vilka utmaningar enhetschefer och vårdpersonal i hemtjänsten ställs inför i vardagen och vad som påverkar personalens arbetsmiljö.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan