Handbok för konflikträdda chefer

Ledarskap Konflikter, när man löser dem, kan stärka relationer och lägga grund för bättre arbetssätt. Men hur tar man tag i konflikter på ett bra sätt? En ny bok ger konkreta råd på vägen.

Handbok för konflikträdda chefer
Tamara Maškovic Wängborg vill hjälpa ledare att hantera sin konflikträdsla.

Dålig stämning, tysta och obekväma möten, grupperingar och skitsnack eller rent av öppna bråk – allt detta påverkar arbetsmiljön för alla på en arbetsplats. Inget slukar så mycket energi som konflikter på jobbet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I boken När samarbetet skaver ger konflikthanteraren Tamara Mašković Wängborg verktyg för att förstå, förebygga och hantera konflikter som uppstår i team på alla arbetsplatser.

Fokuserar på det som kan inspirera

– Ambitionen har inte varit att skriva en heltäckande handbok i konflikthantering som ger svar på allt. Jag har tvärtom medvetet begränsat mig, lagt fokus på just det som jag tror kan inspirera till att ta itu med små problem innan de hunnit växa sig stora.

I boken ger Tamara Maškovic Wängborg exempel på vanliga typer av konflikter och ger verktyg för att hantera dem. Tanken är att hjälpa ledare att hantera sin konflikträdsla. När man vet vad som ska göras kan man både agera förebyggande och med större mod ta tag i samt lösa konflikter i tid.

– Min förhoppning är att boken kan ge ledare av olika slag lust och energi att förebygga och hantera konflikter.

Konflikten kan leda till något bra

Samtidigt poängterar hon att det kan komma något bra ur konflikter. När konflikten löser sig och människor går från låsta positioner, rädda sinnen och spända kroppar så spirar istället något nytt. Det händer något något positivt.

På så vis kan konflikter – eller snarare det som sker när vi tar itu med dem – vara en nyckel till utveckling, förklarar hon.

Bygger på egna erfarenheter

Boken bygger på hennes erfarenheter av att hantera konflikter i olika organisationer och innehåller många konkreta fallbeskrivningar.

– Jag vill på ett tillgängligt sätt beskriva verktyg och förhållningssätt som hjälper ledare i arbetet, och ge konkreta råd utifrån mina erfarenheter. Jag tycker Sverige behöver fler konflikmodiga ledare. Den här boken är ett sätt för mig att bidra till det, säger Tamara Maškovic Wängborg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan