Här kan patienterna lägga in sig själva

Stockholms läns landsting prövat självvald inläggning för en mindre grupp patienter med psykosdiagnos, ätstörningar eller emotionellt instabil personlighetstörning.

Här kan patienterna lägga in sig själva

På Stockholms centrum för ätstörningar är två platser på avdelningen öronmärkta för självvald inläggning och används inte till andra patienter. Här får patienter som har kontrakt lägga in sig själva oavsett anledning och de behöver inte träffa läkare innan de får komma till avdelningen. Patienterna kan också gå ut från avdelningen när de vill för att kunna hålla fast vid jobb och skola. Max en vecka får de ligga inne och de skriver ut sig själva när de känner att situationen är hanterbar. I skrivande stund har drygt tio patienter kontrakt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Mattias Strand, överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar.
Mattias Strand, överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar.

– Syftet är att ge patienterna ett verktyg för att boosta goda rutiner, komma på banan och hindra att problemen blir akuta, säger Mattias Strand, överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Han berättar att inspirationen till projektet kommer från Norge där man sett att patienter med kontrakt fått ökad självständighet i vardagen, att upprepade akutbesök undvikits och att tvångvården minskat. Mattias Strand gör djupintervjuer med alla patienter som har kontrakt.

– Både de som nyttjat kontraktet och de som har, men valt att inte använda det, berättar att det skapar trygghet. Även anhöriga vittnar om trygghet. Några av patienterna berättar att de vågar vidga sin vardag och sina livsval, exempelvis åka på semester, för att de vet att de snabbt kan lägga in sig efteråt om det behövs. En patient berättade att hon kommer in för att uppdatera sitt ögonmått på en bra portionsstorlek.

De flesta medarbetare tycker också att möjligheten är positiv, men har ibland upplevt att det blivit rörigt då patienter på avdelningen har olika premisser och att de inte alltid kan stötta patienterna på heltid när de anar att det behövs. En annan utmaning Mattias Strand nämner är ambivalensen för att söka vård, något som hör ihop med sjukdomen.

– I och med ambivalensen krävs mognad och insikt i sin sjukdom för att kunna ha ett kontrakt. Samtidigt upplever patienterna att ansvaret med kontraktet hjälper dem att nå insikt och ger dem ökad motivation till att söka vård. Nu återstår att utvärdera om det verkligen leder till förbättringar, men min känsla är längre inläggningar undviks. På en vecka når man inga långsiktiga mål utan syftet är att bryta en negativ spiral.

Så fungerar självvald inläggning

Sedan 2014 har Stockholms läns landsting prövat självvald inläggning för en mindre grupp patienter med psykosdiagnos, ätstörningar eller emotionellt instabil personlighetstörning. Patienter som tidigare blivit hjälpta av heldygnsvård erbjuds möjligheten att själva kunna lägga in sig på en avdelning, i som mest sju dagar åt gången. Patient och vårdgivare skriver ett kontrakt som reglerar hur inläggningen ska fungera. Behandlarna följer kontinuerligt upp hur metoden fungerar i dialog med patienterna. Efter sex månader görs en grundligare utvärdering och efter ett år tas beslut om förlängning av kontraktet.

Genom att ge patienten mer kontroll över vården hoppas man att på sikt kunna minska behovet av heldygnsvård, inklusive tvångsvård. 2015 hade cirka 75 patienter kontrakt för självvald inläggning inom hela Stockholms län. På Stockholms centrum för ätstörningar har 20 kontrakt upprättats. Metoden utvärderas med djupintervjuer och nästa steg är kvantitativa data och hälsoekonomisk utvärdering som att studera antal vårddygn och skattad livskvalitet för att se om metoden verkligen leder till mindre inläggningar. Projektet avslutas 2018.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan