Här tränar studenter interprofessionellt teamarbete

I våras startade Akademiska sjukhuset i Uppsala två kliniska utbildningsavdelningar med fokus på interprofessionellt teamarbete.

Här tränar studenter interprofessionellt teamarbete

I våras startade Akademiska sjukhuset i Uppsala två kliniska utbildningsavdelningar inom geriatrik med fokus på interprofessionellt teamarbete. 85 sjuksköterskor, ett 70-tal läkare och 25 fysioterapeuter har gått och nu startar en andra omgång med fler sjuksköterskor. Studenterna får både interprofessionell och yrkesspecifik handledning och målet är att studenterna ska lära sig arbeta och samverka med andra yrkesgrupper.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Enkäter visar att medarbetarnöjdheten är högre än innan, likaså patientnöjdheten, de känner sig välinformerade och delaktiga i sin vård. Studenterna är nöjda med den interprofessionella handledningen, men önskar mer handledning i sin specifika yrkesroll, det är en svår balansgång, förklarar Marie Tollefsen Markström, chef för kliniskt träningscentrum och projektledare.

Bakgrunden till projektet är den kritik som Uppsala universitets läkarutbildning fick om att studenterna inte visade tillräcklig förmåga att arbeta i lag och samverka med andra professioner.

Involvera fler i teamen

Att det blev just geriatrik som verksamhetsområde är för att patienterna stannar längre, men också att dessa patienter ofta får många mediciner och behöver arbetsterapi. Därför är nästa steg att involvera farmaceuter och arbetsterapeuter i utbildningsteamen.

Studenterna är på avdelningen i två veckor och jobbar alltid i samma team med åtta patienter. Efter varje arbetspass har de reflektion och som avslutning caseseminarier. Marie Tollefsen Markström berättar att en viktig del i uppbyggnadsfasen var att utbilda själva handledarna.

– De har varit handledare tidigare, men då yrkesspecifikt. Nu handlar det om att hjälpa ett helt team med olika professioner att resonera sig fram till lösningar. Det är ännu för tidigt att säga om medarbetarnas utbildning påverkar teamarbetet på avdelningen. Men det vi ser är att studenterna har ett gemensamt arbetssätt i fokus. Det här ger också oss i regionen och på avdelningen en möjlighet att ta del av studenternas kunskaper på ett bättre sätt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan