”Hela vårdens struktur behöver förändras för personcentrering”

Det behövs förändringar på alla nivåer för att den svenska vården ska kunna leva upp till ambitionen om en god personcentrerad vård. Det konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en ny rapport, där man har tittat på forskning om hur man gör i andra länder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 Chefer och ledare på alla nivåer ansvarar för att skapa förutsättningar för en personcentrerad vård, det gäller till exempel att skapa utrymme för utvecklingsarbete som involverar patienter och att tillhandahålla stödsystem och verktyg i vården som stödjer arbetet, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys i ett pressmeddelande.

I internationella undersökningar får Sverige svaga resultat jämfört med andra västerländska länder på en rad områden som beskriver patientens erfarenheter av sina kontakter med vården, till exempel när det gäller delaktighet, information och samordning skriver Vårdanalys.

– Därför har vi tagit fram en rapport som baseras på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen, säger Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys. Syftet med rapporten är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att göra vården mer personcentrerad.

 

Ladda ned rapporten Från mottagare till medskapare 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan