Hiv-Sverige vill ha nationella riktlinjer för äldre

www.leva-livet.se är en ny webbsida som vänder sig till äldre som lever med hiv och till anhöriga och vårdpersonal som möter gruppen. Sidan är ett resultat av ett treårigt nationellt äldreprojekt som organisationen Hiv-Sverige har arbetat med.

Hiv-Sverige vill ha nationella riktlinjer för äldre
Äldre med hiv behöver bemötas lika i vården, enligt Sören Juvas och Hiv-Sverige, som efterlyser nationella riktlinjer. Foto: Jonna Ekdal.

-Arbetet som Hiv-Sverige har genomfört i bred samverkan under den här tiden är viktigt. Det handlar om att åldras med hiv och dess konsekvenser, säger Sören Juvas, ombudsman för Hiv-Sverige. Resultatet av arbetet visar att förändringar krävs för att öka livskvalitén för personer som lever med hiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hemsidan rymmer livsberättelser, kunskapsunderlag och arbetsmaterial kring hiv och åldrande. Äldreprojektet har arbetat utifrån de deltagandes egna erfarenheter och även samlat önskemål kring hur vården ska bemöta gruppen. Bland annat efterlyser man nationella riktlinjer kring hiv och åldrande och ett praktiskt arbete med äldreomsorgens nationella värdegrund för denna grupp. Hiv-Sverige vill också att nyckelpersoner i primärvården ska utbildas kring hiv och åldrande och att äldre med hiv ska erbjudas screening för bland annat cancer, njurfunktion, benskörhet, hjärt/kärl och depression.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan