Hög kvalitet när medborgarna driver vårdcentral i Offerdal

Hög kvalitet när medborgarna driver vårdcentral i Offerdal

I Offerdal, Jämtland äger byborna sin egen vårdcentral i form av ett medborgarkooperativ. Det har gett goda kvalitetsresultat. Kundnöjdenheten har legat på 98 av 100 och bybornas möjlighet att vara delaktiga och ställa krav på vården har resulterat i höga betyg för bemötande och tillgänglighet. 2017 fick hälsocentralen Jämlikhetsfondens stora jämlikhetspris.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–Det finns en stark drivkraft i det gemensamma engagemanget. Ägarformen gör att vi arbetar utifrån medlemmarna och de kommer med önskemål på hur verksamheten ska drivas. Vi rapporterar både mål och mått tillbaka till styrelsen

Robert Björngard är verksamhetschef på Hälsorums företagshälsovård.

som arbetar på medlemmarnas uppdrag, säger Robert Björngard, idag verksamhetschef för Hälsorums företagshälsovård, som varit en av de drivande krafterna sedan starten.

Hälsorum Offerdal drivs som ett medborgarkooperativ sedan 2010 men vårdcentralen var nedläggningshotad redan i början på 90-talet, då ett personalkooperativ tog över.

Att det finns en ledningsstruktur där alla har möjlighet att påverka och vara delaktiga, i allt från strategier till arbetssätt, tror man har bidragit till de höga resultaten i de återkommande patientenkäterna. Nöjd Kund-index har pendlat mellan 94 och 98 genom åren.

–Vi får höga betyg, framför allt på våra mjuka värden. Vi brukar ligga bland de fem bästa i regionen när det gäller bemötande, tillgänglighet, delaktighet och att våra patienter rekommenderar Hälsorum för andra. De ger ett bra svar på att vi lever upp till våra kvalitetsmål, säger Robert Björngard.

Direktdemokratin kan vara påtaglig. Medlemmarnas önskade att det ska vara möjligt att ringa Hälsocentralen under hela dagen och att någon svarar och ger besked direkt så blev det så, och man valde bort det vanligare alternativet callback – att ringa tillbaka senare under dagen.

Sedan år 2016 är Melanie Koren verksamhetschef och ett av hennes uppdrag är att driva arbetet med kvalitetsutveckling.

Melanie Koren är verksamhetschef på Hälsorum.

­–Vi försöker hela tiden förbättra och effektivisera. Vi måste vara väldigt lyhörda för våra medlemmars önskemål och det gäller att ha fokus på dem hela tiden.

Det senaste året har de arbetat med ett vårdprogram som resulterat i snabbare hantering av patienter med prostatabesvär.

–Istället för att patienten bollas runt till olika instanser med väntetider emellan så gör vårdcentralen alla förberedelser, prover etcetera, innan läkarbesöket. Då kan läkaren ge besked direkt när de träffar patienten, säger Melanie Koren.

Vårdprogrammet har använts ett år nu och patienterna är väldigt nöjda. Nu arbetar Hälsocentralen med att utveckla fler vårdprogram. Ett för halsont och ett för trötthet som kan vara ett svårfångat problem där patienterna behöver känna sig väl omhändertagna.

Ägarformen skapar även delaktighet för medarbetarna och det bidrar till att skapa meningsfullhet och gör det roligare att arbeta, poängterar både Melanie Koren och Robert Björngard. Ett exempel är de multidisciplinära teammöten på 30 minuter varje dag då personalen har möjlighet att konsultera varandra utifrån sin professionella kompetens. Då samlar de ihop frågor vid ett tillfälle under dagen istället för att störa varandra lite nu och då.

–Man kan tycka att det stjäl tid från patienterna. Men vi ser redan nu vinster med detta då vi samlar frågor och arbetar mer effektivt, säger Melanie Koren.

De båda verksamhetscheferna ser många fördelar med att driva medborgarkooperativ men liksom andra vårdgivare brottas de också med stora utmaningar. En är att rekrytera både läkar- och sjuksköterskekompetenser. En annan är ekonomin. De menar att de i stort sett har haft samma ekonomiska ersättning sedan starten samtidigt som allt mer ansvar skjutits över på primärvården. Landstinget skriver bara ettårsavtal vilket gör det svårt att planera långsiktiga investeringar.

Trots utmaningarna finns en stark drivkraft för att hälsocentralen ska få vara kvar, en drivkraft som saknas i landstinget enligt verksamhetscheferna. För Hälsorum i Offerdal är mer än en vårdcentral. I en glest befolkad bygd med stora avstånd är närhet, demokrati och trygghet starka värden för medborgarna.

Hälsocentral med 2 300 patienter

Krokoms kommun har ca 15 000 invånare. Offerdals hälsocentral har cirka 2 300 patienter listade.

Kooperativet Hälsorum driver både hälsocentral/vårdcentral och företagshälsovård. Kooperativet drivs sedan 1992 som en ekonomisk förening, först som personalkooperativ och sedan 2010 som medborgarkooperativ. Består idag av 658 medlemmar. För att gå med i kooperativet köper man minst en andel för 400 kr och därefter betalar man en årsavgift på 200 kr. Det ger en röst på stämman. Styrelsen väljs på årsmötet och består av sju ledamöter och 2 suppleanter. För att säkerställa hög kvalitet i arbetet ska minst två ledamöter vara anställa på hälsocentralen. Det tillför professionell kunskap i styrelsen.

En andel kostar 400 kr och ger ingen extra rösträtt. Medlemmar ges inga extra förmåner som patient eller medarbetare.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan