Hög risk för utbrändhet bland vårdpersonal

Stress i arbetslivet 98 procent av vårdpersonalen upplever en känsla av utbrändhet. Och situationen har förvärrats under pandemin.

Hög risk för utbrändhet bland vårdpersonal
Pandemin har ökat stressnivån och arbetsbelastningen på vårdpersonalen. Foto: Adobe Stock

Det visar en internationell undersökning där 400 läkare och sjuksköterskor fått svara på frågor kring stressfaktorer och utbrändhet i vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Nuance Communications och bygger på både enkäter och intervjuer med vårdpersonal i tio olika länder. 98 procent av respondenterna säger sig ha känslor på olika nivåer som i förlängningen kan kopplas till utbrändhet. På frågan om covid-19 påverkat situationen svarade 88 procent av de tillfrågade att det hade förvärrat problemet.

Riskerar att leda till utbrändhet

– Det är denna stress och överbelastning som, när den är omfattande och ihållande, leder till symtom vi förknippar med utbrändhet – känslor av utmattning, ökat mentalt avstånd från sitt jobb och minskad effektivitet, säger Jesper Hessius, läkare och CMO Nuance Nordics.

Det som bidrar till uppbyggnaden av stress är allt ifrån personalbrist till administration. 54 procent av de nordiska läkarna uppger att man arbetar mer än 40 timmar per vecka med risk för negativa effekter som kronisk trötthet, stress, ångest, dålig sömnkvalitet, depression och utmattning som följd.

Fakta

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Healthcare Information and Management Systems Society på uppdrag av Nuance Communications. 443 personer deltog i studien. 416 personer från Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Norge, Storbritannien, Sverige och Nederländerna svarade på en onlineundersökning och 27 personer från dessa länder intervjuades också som en del av en kvalitativ telefonundersökning. Undersökningen genomfördes mellan 19 november 2020 och 26 februari 2021.

Rapporten finns att ladda ned här. 

Administration bidrar

63 procent av respondenterna i Norden uppger att dokumentation och journalskrivning är starkt bidragande orsaker till utmattning och känsla av utbrändhet.

Undersökningen identifierar några nyckelfaktorer som är avgörande för att balansera vårdpersonalens arbetsliv. Det är bland annat arbetsbelastning, förutsägbarhet för skiftarbete, effektivitet inklusive dokumentation, stöd från personal och ledarstil.