”Hur kan Agda 90 år använda sig av tekniken?”

”Hur kan Agda 90 år använda sig av tekniken?”

Hallå där Peter Berggren, verksamhetschef på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vad är det bästa med att arbeta som läkare i glesbygd?

– Jag är som en distriktsläkare i stan men får också jobba med akutsjukvård, ambulans, röntgen. Och på sjukstugan har vi en liten vårdavdelning. Jag får göra allt och lite mer och det där lite mer är väldigt roligt. Det mest intressanta är alla möten med människor, det kanske låter banalt, men man får förtroenden av människor som de inte ger någon annan.

Vad är den största utmaningen?

– Som doktor är det att hålla sig a jour med allt man behöver kunna. Jag har varit läkare i 30 år men nu med internet är det lättare. Som chef är den största utmaningen att få pengarna att räcka till.

Berätta, vad är glesbygdsmedicin?

– Allmänmedicin i glesbygdskontext. I och med långa avstånd är det ett stort uppdrag och innebär extra uppgifter som ett sjukhus i en stad kan ta hand om. Här får vi lösa saker själva.

Hur har ni jobbat fram alla innovativa arbetssätt som ni använder er av idag?

– Vi jobbar mycket med distansteknik för att möta våra långa avstånd. Men det är en sak att erbjuda bra distansvård till den som är förkyld någon gång och en helt annan att erbjuda det till människor med stort vårdbehov. Vi jobbar nära många teknikföretag för att hitta lösningar på detta och att ta fram billigare utrustning.

Det handlar inte heller enbart om teknik. Ska jag exempelvis vårda en diabetiker är det svårt att lyssna på hjärta och kolla känseln under fötterna på distans och patienten själv kanske inte kan sätta stetoskopet rätt, då gäller det att hitta andra lösningar. Att använda sig av hemtjänstpersonal och träna upp andra pensionärer som kan hjälpa till. Den bästa tekniken är den som man inte vet är teknik, till exempel att man sätter sig i en stol som tar EKG utan att man vet om det.

Vad har du på gång framöver?

– Just nu jobbar vi med vårt konceptet virtuella rummet och att få det att fungera riktigt bra. Men vi tittar också på kommunicerande produkter, exempelvis ett bord som mäter av värden om du lägger handen på det och säger eller skriver svaren. Det handlar också om hur vi ska använda datan. Vi jobbar tätt med framstående tekniker som kommer med smarta lösningar medan jag är den som funderar på hur detta kan fungera för Agda 90 år, kommer hon vilja använda sig av detta och hur kan vi göra det enkelt för henne?

Vad kommer du att dela med dig av till deltagarna på konferensen Kvalitetsvård?

– Jag kommer att berätta om hur vi jobbar med glesbygdsmedicin idag, tekniska lösningar vi använder oss av nu och vad som är på gång framöver.

Prisats för empati och passion

Peter Berggren, verksamhetschef på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, har nyligen prisats med Håkan Mogrens medicinstipendium som går till personer som tar hand om sina patienter med empati och passion. Håkan Mogren kommenterar Peter Berggren som pristagare med att han är banbrytande och kreativ och därmed har förbättrat glesbygdsvården och skapat trygghet och kontinuitet för sina patienter.

På vår konferens Kvalitetsvård den 8 mars i Stockholm är Peter Berggren på plats och berättar om innovativa vårdmodeller för glesbygden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan