Hur upplever läkare i primärvården sitt arbete?

Nu genomförs en undersökning med syfte att få kunskap om hur primärvårdens förutsättningar att ge en god vård till alla patienter kan stärkas.

Kunskap om hur primärvårdens förutsättningar att ge en god vård till alla patienter kan stärkas, det är syftet med den undersökningen som den oberoende stiftelsen The Commonwealth Fund nu genomför bland läkare i primärvården. De genomför varje år studier där Sverige och tio andra länder deltar. I ett rullande schema riktar sig undersökningen till befolkningen, patienter och nu i år till läkare i primärvården. Vårdanalys ansvarar för den svenska delen och enkäten finns nu tillgänglig att besvara.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Resultaten från tidigare undersökningar har bland annat använts för att förstå hur kommunikation och koordination mellan olika vårdnivåer för personer med kroniska sjukdomar kan förbättras. Årets resultat kommer att publiceras i rapporter från Vårdanalys och The Commonwealth Fund.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan