Hyrkostnader fortsätter öka – men inte överallt

Hyrkostnader fortsätter öka – men inte överallt

Den första januari 2019 skulle landsting och regioner ha avskaffat sitt beroende av inhyrd personal. Det var ambitionen med den satsning från SKL som inleddes i slutet av 2016, och som följts upp kvartalsvis. Med en månad kvar till deadline kan man konstatera att utveckling gått helt åt motsatt håll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Totalt sett utgör landstings och regioners beroende av hyrläkare under kvartal 3 2018 4,3 procent av de totala personalkostnaderna. I början av 2016 var andelen 2,9 procent. Ser man på utvecklingen för motsvarande kvartal ökade totalkostnaderna med 14 procent eller 164 miljoner mellan 2016 och 2017, och till tredje kvartalet 2018 fortsatte ökningen, men i lägre takt. Kostnaderna under tredje kvartalet 2018 var 4 procent eller 52 miljoner högre än 2017.

Trots dessa dystra siffror ser SKL ljusglimtar och tycker att utvecklingen går åt rätt håll.

– Kostnaderna för inhyrd personal ökar inte lika snabbt längre. Men det är en bit kvar för att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal i vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.

Och flera landsting har ett bättre resultat än snittet och visar på tydligt minskade kostnader. Västerbottens läns landsting har minskat sina kostnader med 26 procent i år, och även i Blekinge, Gotland, Halland, Jämtland, Kronoberg, och Västernorrland minskar kostnaderna nu.

Allra längst har Region Skåne kommit, där man startade arbetet redan innan den stora SKL-satsningen. Där är kostnaden för inhyrd personal idag under två procent av den totala personalkostnaden.

– Att minska beroendet av inhyrd personal är en högt prioriterad fråga i alla landsting och regioner. Det är en långsiktig fråga som kräver uthållighet och vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med detta, säger Fredrik Lennartsson.

När det nu är uppenbart att det uppsatta målet inte kommer att nås till 1 januari kommer SKL att fortsätta sitta arbete med att via det man kallar Bemanningstrenden följa upp hur resultatet ser ut för olika landsting och regioner.

 

Läs den senaste bemanningstrenden

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan