IBD Home ger större delaktighet

Digitalisering Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar provtar sig själva och provsvaret förmedlas via en app direkt till gastromottagningen och till ett kvalitetsregister.

IBD Home ger större delaktighet
Charlotte Söderman med kollegan Birgitta Håkansson.

Modellen som ökar patientens delaktighet och dessutom sparar onödiga resor och besök i vården har successivt införts vid Gastromottagningen, Medicinskt Centrum vid Capio S:t Göran.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det mest positiva är nog att patienterna blir mer delaktiga i sin egen vård, säger överläkaren Charlotte Söderman till Kvalitetsvård.

Appen – IBD Home – som används har utvecklats av Telia. Patienterna har någon av diagnoserna IBD eller ulcerös kolit, inflammatoriska tarmsjukdomar där skov av försämringar är vanliga. För att kunna få ett snabbt svar på om den där känslan av att magen är i olag verkligen beror på att ett skov är på gång har alla deltagande patienter tillgång till testkit för egenprovtagning.

När provresultatet skickas iväg går det parallellt direkt till mottagningen och till det nationella kvalitetsregistret. Samtidigt svarar patienten på några enkätfrågor. Med detta underlag kan Charlotte Södermans kollega, IBD-sköterskan på mottagningen, Birgitta Håkansson, ha en löpande koll på patienterna och ta kontakt när värdena pekar på att ett skov kan vara på gång.

– Om nu inte patienten själv redan har gjort det, eftersom det är patienten som först har sett sitt provresultat, säger Charlotte Söderman.

När sköterskan, som dagligen följer registersystemen, ser att ett skov är på gång hos någon av patienterna kan man snabbt sätta in sådan behandling att skovet i bästa fall hävs i sin linda. Ett proaktivt arbetssätt som kan förhindra att patienter behöver söka oplanerad vård, framhåller Birgitta Håkansson.

 

Mottagningen införde det här sättet att arbeta efter att ha följt utvecklingen av tjänsten, som då redan hade prövats i bland annat Västra Götaland.

Två gånger har mottagningen fått pengar från innovationsfonden, och när man nu tar steget fullt ut och implementerar metoden i den ordinarie verksamheten hoppas man på pengar även för detta.

Patienterna har i de allra flesta fall varit väldigt positiva, berättar Charlotte Söderman. Många uppskattar enkelheten i provtagningen – att slippa besöka ett labb och invänta svar därifrån.

– Och så berättar de att de känner sig delaktiga, och de allra flesta uppskattar just det.

Men det är förstås inte för riktigt alla – det finns också patienter som bara vill bli omhändertagna. Om någon av de som deltar inte verkar engagera sig, om vi inte ser någon aktiv medverkan på ett par månader så ser vi till att den patienten istället får en mer traditionell vård.

 

För personalen är fördelarna att metoden sparar tid och att en större del av arbetstiden kan fokuseras på de patienter som för tillfället har störst behov. Birgitta Håkansson beskriver att hennes roll som sjuksköterska har blivit mer coachande.

Charlotte Söderman sammanfattar sättet att arbeta som – helt enkelt – personcentrerad vård i praktiken, med de ingredienser av dialog, digitalt stöd och egenvård som ingår i arbetssättet.

Så fungerar IDB-appen

Patienten beställer via appen ett testkit för uthämtning på valfritt apotek.

Med hjälp av hemtestet och appens anvisningar gör patienten testet på ett avföringsprov och besvarar samtidigt några frågor.

Resultatet visas i appen och det skickas till mottagningen, där det presenteras i en graf. Resultatet går också direkt till kvalitetsregistret SWIBREG.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan