IBD-skola för ökad delaktighet

Karolinska universitetssjukhuset har utvecklat ett framgångsrikt personcentrerat arbetssätt kring sjukdomen IBD. Här får barnen som insjuknar gå en skola för att lära sig mer.

IBD-skola för ökad delaktighet

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Henrik Arnell, överläkare på barngastroenterologin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Henrik Arnell, överläkare på barngastroenterologin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Omkring 300 barn under 17 år insjuknar varje år i IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) i Sverige. Karolinska universitetssjukhuset har under flera år utvecklat ett framgångsrikt personcentrerat arbetssätt kring sjukdomen. Idag får varje barn som insjuknar gå en IBD-skola tillsammans med sin familj, med syfte att öka delaktigheten och kunskapen sjukdomen.

– Det är en kronisk sjukdom som man ska leva med hela sitt liv, det finns mycket att vinna på att patienten känner till så mycket som möjligt, säger Henrik Arnell, överläkare på barngastroenterologin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Omkring 60 patienter går årligen på utbildningen, på Karolinska i Huddinge och Solna. Den sträcker sig över en halvdag och patient och anhöriga får då träffa hela teamet som ingår i behandlingen; sjuksköterska, läkare, dietist och psykolog eller kurator. Samtliga belyser sjukdomen utifrån sitt perspektiv, och följer en checklista för att säkerställa att de täckt alla områden.

– Vi pratar bland annat om hur sjukdomen kan uppkomma, hur behandlingen går till och hur den påverkar kroppen. Mat och näring är en stor del, därför är dietistens roll central.

Även psykologen har en viktig funktion eftersom IBD-patienter har ökad risk att drabbas av depression.

Henrik Arnell menar att det finns många förtjänster med arbetssättet.

– Alla patienter är olika, på det här sättet kan vi tidigt lära känna den enskildes sjukdom, och kan ge patienten verktyg att hantera den.

När patienterna bli kunnigare är det möjligt att upptäcka försämringsperioder i tid och behandling kan sättas in tidigare. Dessutom kan onödiga inläggningar undvikas, eftersom patienterna i större utsträckning kan hantera sin sjukdom hemifrån.

Så gott som alla är nöjda eller jättenöjda med IBD-skolan, visar patientundersökningar.

ingar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan