Ingen region klarade covidkrisen på äldreboenden

Coronaviruset Samtliga regioner får kritik i IVO:s granskning av hanteringen av covid på äldreboenden under pandemins första våg. Krav på förbättringsåtgärder ställs nu till alla regioner, och dessa ska redovisas redan den 15 januari 2021.

Ingen region klarade covidkrisen på äldreboenden

Ingen region lyckades hantera covid-fall på äldreboenden på ett tillfredställande sätt under den första vågen av corona i Sverige, konstaterar IVO i sin rapport.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

IVO har granskat regionerna för att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sina individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Slutsatsen är att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

– Det är allvarliga brister som framkommer i

Sofia Wallström. Foto: IVO.

tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO i ett pressmeddelande.

En femtedel av de covidsjuka på särskilda boenden har inte fått någon läkarbedömning över huvud taget, konstaterar IVO efter att ha granskat journaler.

– Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

IVO:s beslut innebär att regionerna måste vidta förbättringsåtgärder. Dessa ska redovisas för myndigheten senast den 15 januari 2021. Besluten i denna del av granskningen riktar sig inte mot enskilda läkare eller andra enskilda personer, utan handlar om hur regionerna tagit sitt övergripande ansvar inom befintlig lagstiftning på systemnivå. Därefter kommer IVO att återkomma med en uppföljande journalgranskning.

Läs mer om IVO:s granskning och beslut

 

Viktiga punkter i IVO:s kritik

• Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

• Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

• Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.

• Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan