It-system och multisjuka stora utmaningar i vården

Multisjuka äldre, haltande it-system och kompetensförsörjningen var i fokus när sjukvårdsminister Gabriel Wikström besökte Kvalitetsmässan i Göteborg under tisdagen.

It-system och multisjuka stora utmaningar i vården
Sjukvårdsminsiter Gabriel Wikström besökte Kvalitetsmässan under tisdagen.
Sjukvårdsminsiter Gabriel Wikström besökte Kvalitetsmässan under tisdagen.

Multisjuka äldre, haltande it-system och kompetensförsörjningen var i fokus när sjukvårdsminister Gabriel Wikström besökte Kvalitetsmässan i Göteborg under tisdagen. Temat för diskussionen var den så kallade professionsmiljard som regeringen avsatt från och med 2016 för att öka kvaliteten i sjukvården. Men panelen var överens om att den med största sannolikhet inte kommer att göra någon större skillnad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi ska inte ha alltför stora förväntningar på miljarden, men det är viktigt att diskutera hur vi kan förändra vårt arbetssätt, tycker Hans Karlsson, vård- och omsorgsdirektör Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt Gabriel Wikström är den en kulturförändring som måste till.

– Vi vet att 80 – 85 procent av vårdens resurser går till multisjuka och kroniskt sjuka patienter, de som har en livslång relation med vården. Trots det är systemen, exempelvis modellen för ersättning i vården, anpassade efter de sällansjuka patienterna.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, förde fram ett förslag om på att ge multisjuka patienter ett så kallat guldkort, som gör att de har tillträde till vården närhelst de behöver.

Ett annat problem som lyftes var vårdens digitala utmaningar.

– Den enskilt viktigaste frågan för att avlasta vårdprofessionerna är fungerande it-system. Vi måste ta fram gemensamma standarder, så att vi kan kommunicera med varandra över landstingsgränser, poängterar Ann-Sofi Lodin regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Gabriel Wikström menade att en del av miljarden kan komma att gå till förbättringar på området.

– Det är fruktansvärt att ett samhälle som är så digitaliserat i övrigt har ett så föråldrade it-system. Här finns de yttersta gränserna, där vi å ena sidan kan hitta operationsrobotar och gammaknivar, å den andra så faxar vi våra journaler. Det här är ett strategiskt viktigt område som vi fokuserar på.

Panelen förde även fram kritik till utformningen av utbildningen av vårdpersonal i Sverige.

– Det måste till ett samarbete mellan socialdepartementet och utbildningsdepartementet, idag följer inte utbildningen behoven i verkligheten, säger Barbro Westerholm, socialpolitisk talesperson (FP).

– Staten behöver inrätta ett samarbetsorgan mellan universiteten, arbetsgivare och professionen, fyllde Sineva Ribeiro i.

Gabriel Wikström menade att det finns ”ett embryo” till ett samarbete.

– Vi för just nu diskussioner med arbetsmarknadens parter, socialstyrelsen och arbetsmarknadsdepartementet bland andra. Vi ska se över innehållet i utbildningarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan