IVO vill förbättra statlig tillsyn av vården

Staten behöver ta ett större ansvar över den framtida nära vården. Tillsynen från IVO och förmågan att identifiera och agera på brister behöver förbättras. Det konstaterar IVO i en ny rapport som i dagarna har lämnats till regeringen.

IVO vill förbättra statlig tillsyn av vården
Sofia Wallström. Foto: IVO.

– Vi kommer att öka insatserna för att göra datadrivna analyser tillsammans med personcentrerad analys som utgår från resultatet för den enskilda personen. Dessutom behöver IVO bli ett bättre stöd för vård- och omsorgsgivarna och i högre grad främja utveckling och lärande. Bland annat genom mer dialog, kommenterar IVO:s generaldirektör Sofia Wallström i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

I rapporten till regeringen beskrivs vilka förutsättningar som behövs för att den statliga tillsynen och tillståndsprövningen ska nå längre och verkligen bidra till  omställningen till en god och nära vård. Tillsammans med patienter, brukare och företrädare för vården och omsorgen ska IVO arbeta för en kultur som uppmuntrar till förändring till en nära och personcentrerad vård och omsorg, på alla nivåer.

 

Läs hela IVO:s rapport

Hämtar fler artiklar
Till startsidan