Journal Club stärker yrkesrollen

I Journal Club möts medarbetare sjuksköterskor för att dela erfarenheter, fördjupa sina kunskaper och diskutera aktuella frågeställningar.

Journal Club stärker yrkesrollen

En gång i månaden träffas ett tiotal sjuksköterskor från Geriatriskt centrum vid universitetssjukhuset i Umeå. Då är det dags för Journal Club där de möts för att dela erfarenheter, fördjupa sina kunskaper och diskutera aktuella frågeställningar – allt sådant de inte hinner i vardagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi utgår från ämnen som engagerar oss i vårt arbete. Det är väldigt inspirerande träffar, berättar Eva Karlsson som är sjuksköterska vid Geriatriskt centrum.

I samband med att vinterkräksjukan härjade förra vintern dök exempelvis problematiken kring isolerade patienter upp som ett diskussionsämne. Hur upplever patienterna en sådan situation, och vad kan de som vårdpersonal göra för att förbättra situationen?

Genom att fördjupa sig i forskning och vetenskapliga artiklar inom området kunde de skaffa sig mer kunskap i ämnet. Arbetet mynnade sedan ut i ett diskussionsunderlag som de kunde ta med sig till sina respektive arbetsplatsträffar.

Eva Karlsson konstaterar att ett viktigt syfte med gruppens arbete är att med stöd av evidensbaserad forskning sprida och implementera konkreta förbättringar i vardagen.

– Dessutom stärker det vår yrkesroll. Vi har också fått ett stort stöd från kliniken och våra chefer som avsatt tid och resurser för detta arbete.

Just nu jobbar gruppen med ämnet samvetsstress, känslan av att inte räcka till – hur det påverkar arbetet, och hur de kan hantera stressen och stötta varandra i vardagen. Bland annat planerar de att bjuda in till en seminariedag med föreläsningar och diskussioner senare i höst.

– Det är skönt att börja prata om det, det är först då du inser att du inte är ensam om den känslan. Det är dock viktigt att hålla isär och inse vad som är vårt ansvar och som vi själva kan påverka, och vilka frågor som ligger på organisationsnivå som ligger på chefer och politiker, säger Eva Karlsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan