”Journalen är ett slukhål”

”Journalen är ett slukhål”

I februari 2016 släpper Vårdanalys en delrapport om integritet och digital vårddata. På Medicinska riksstämman i förra veckan diskuterades frågan i en paneldebatt, för att samla in ytterligare synpunkter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter, menade att brist på stringens är problemet med en sammanhållen journal.

– Allt samlas och inget rensas ut, journalen är ett slukhål. Förr kunde man vårda människor utan tillgång till all den information som finns idag.

Hon ställde frågan om det är adekvat att känna till huruvida patienten har haft en depression eller inte, i det akuta operationsskedet, och framhåller risken att få sämre somatisk vård om vårdpersonal känner till att det finns en psykiatrisk diagnos.

Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, höll med men fastslog att det är en fråga om brist på professionalitet snarare än dataåtkomst.

– Dokumentationen måste bli mer strukturerad så att vårdpersonal aktivt kan välja vilken information man tar del av. Idag ramlar det in information när man öppnar journalen, säger hon, och fortsätter:

– Dessutom behöver det finnas bättre möjligheter för patienten att själv spärra valda delar av sin journal.

Lena Lundgren, sjukvårdsdirektör Region Östergötland, framhöll att en stor brist är att kommuner och landsting registrerar i olika system, vilket innebär att exempelvis äldreomsorgen inte kan se vilka justeringar i medicinering som gjorts.

Panelen var överens om att patienterna behöver bli mer delaktiga i beslut som rör delning av vårddata.

–  Vi utreder och utreder, men vi måste börja fundera över vilken effekt det får för patienterna, säger Kjell Asplund, ordförande för Statens medicinsketiska råd.

– Bygg system som håller även om vi får ett högerpopulistiskt styre som vill sätta alla narkomaner på en öde ö, sa Hanne Kjöller, och poängterade faran med vad register kan användas till om de hamnar i fel händer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan