I Kalmar län är det krav på fortbildning

I Kalmar län är det krav på fortbildning

Obligatoriska fortbildningsträffar i länet fyra timmar per månad för alla läkare inom primärvården. Årligt fortbildninsgmöte och en årlig läkardag. Dessutom egen kompetensutveckling på den egna vårdcentralen. I Kalmar län ingår fortbildning för alla professioner inom primärvården som ett ersättningskrav i vårdvalet, sedan 2010. Bertil Isaksson, allmänläkare i primärvården och studierektor för allmänmedicin, var med och tog fram förslaget för kompetensutveckling som ekonomisk belöningsparameter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Bertil Isaksson, allmänläkare i primärvården och studierektor för allmänmedicin.
Bertil Isaksson, allmänläkare i primärvården och studierektor för allmänmedicin.

– I samband med att hälsovalet infördes samlade vi från Svensk förening för allmänmedicin (SFAM, reds anm.) allmänläkare från Kalmar län och primärvårdsledningen för att skissa på ett förslag för fortbildning som ekonomisk belöningsparameter i vårdvalet. Representanter från Norge och Danmark var på plats för att berätta hur de reglerar fortbildning. I Danmark finns en fastställd summa för fortbildning och i Norge tvingas man till fortbildning för att behålla sin specialitet. Vi kom fram till en lösning där alla primärvårdsenheter redovisar fortbildningsplan som följs upp av vårdvalenheten, berättar Bertil Isaksson.

För läkare sker de obligatoriska fortbildningsträffarna som en halvdagsutbildning, samma på för- och eftermiddag för att alla ska ges möjlighet att gå. En läkargrupp beslutar om aktuell fortbildning, bjuder in föreläsare och lägger ut schema.

Landstingen Kalmar och Blekinge och region Kronoberg samverkar för det återkommande fortbildningsmötet Kostadagarna som också kör samma program två dagar i rad för att alla ska ha möjlighet att delta. Och i södra delen av Kalmar län träffas läkare på den årliga Läkardagarna. Samtliga hälsocentraler har också egna fortbildningsaktiviteter, både uppdelat för professioner och gemensamt.

Men trots att Kalmar län har obligatorisk fortbildning ser Bertil Isaksson förbättringar:

– Jag är studierektor och jobbar med utbildningsläkare som har bättre stabilitet för fortbildning då de har ett eget fortbildningskonto, likt Danmarks system. Behöver vi åka på utbildning utanför länet finns ingen avsatt budget för detta idag. Få ansöker och det tror jag beror på att vi inte lyckas lösa problemet med att vi behöver jobba igen vår frånvaro. Det krävs ett engagemang för fortbildningsfrågan från läkarkåren själv också.

Läkare får allt mindre tid till fortbildning

I december höjde Sveriges läkarförbund ett varningens finger för att läkarnas tid för fortbildning fortsätter minska. Mellan 2012 och 2015 har antalet dagar för extern fortbildning minskat från 7,1 dagar 2012 till 6 dagar 2015. En av tio specialistläkare har inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2015. Tiden för internutbildning och egen fortbildning uppgår endast till en timme, respektive två timmar per vecka, något förbundet anser är betydligt mindre än nödvändigt.

Resultatet kommer från Läkarförbundets fortbildningsenkät där 1 500 medlemmar svarat. Läkarförbundet bedömer att det krävs tio dagar extern fortbildning per år för att upprätthålla kompetens i ett kunskapsintensivt yrke.

För att tydliggöra arbetsgivarnas ansvar för läkarnas fortbildning anser Läkarförbundet att det krävs en reglering som tydligt kräver en systematiserad fortbildning med en plan för varje medarbetares fortbildning.

Så följs fortbildningskravet upp

Sofia Hartz, beställarchef på landstinget i Kalmar län, berättar att de gör en fördjupande uppföljning av alla professioners fortbildning årligen på varje enhet. Samtliga medarbetare ska ha en skriftlig fortbildningsplan som presenteras. Behöver något åtgärdas får vårdcentralen tid på sig att göra detta, men om inget sker kan det bli aktuellt med sanktioner. För att se att medarbetare verkligen får den kompetensutveckling som presenteras görs stickprovskontroller.

– I början av vårdvalet var fortbildning kopplat till specifik ersättning, då krävde vi in alla enheters upplägg vilket var ett administrativt tungt arbete. Det fanns inte heller någon dialog, utan bara kontroll, idag har vi en annan dialog, säger Sofia Hartz.

Då uppföljningen har förändrats kan hon inte ge ett direkt svar på hur många enheter som uppfyller fortbildningskravet förrän i slutet av året, men hänvisar till att siffran tidigare legat på 98 procent.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan