Karolinska erbjuder hemförlossning

Förlossningsvård Nu erbjuder Karolinska universitetssjukhuset hemförlossning till kvinnor som önskar det. Kravet för att få en barnmorska till hemmet istället för att föda på sjukhus är att den blivande modern är en frisk omföderska med normal graviditet.

Karolinska erbjuder hemförlossning
Barnmorskorna Camilla Särnholm och Sofia Fernström förbereder en hemförlossning. Foto: Catarina Thepper.

Erbjudandet ingår i projektet Min barnmorska som startades på Karolinska i Huddinge 2018.  På senare år har hemförlossning efterfrågats av allt fler föderskor, och under coronapandemin har man sett hur intresset ökat än mer. Kostnaden för hemförlossningarna blir enligt sjukhusets inte större än om kvinnorna föder på sjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Vi har förstås räknat på det här och kommit fram till att med de ersättningar

Karin Pettersson. Foto: Privat.

för en normal vaginal förlossning och de jourersättningar som barnmorskorna får så blir det samma kostnader som om födseln skedde på sjukhuset, säger Karin Pettersson, överläkare vid förlossningsvården på Karolinska i Huddinge, till Kvalitetsvård.

 

Den som önskar en hemförlossning får i vecka 36 träffa en läkare för undersökning och för att gå igenom journalen och se om där finns några misstänkta avvikelser som talar emot hemmafödsel. Högt blodtryck och diabetes är riskfaktorer som gör att man inte kan komma ifråga för hemförlossning. För att minimera riskerna sätts också en tidsgräns för resväg till sjukhuset om allt ändå inte går som förväntat – familjen får bo högst 40 minuters resväg från Karolinska Huddinge.

 

Däremot finns ingen övre åldersgräns för de som deltar, säger Karin Pettersson.

 

– Är man frisk och har haft en normal graviditet sätter vi ingen gräns bara på grund av ålder.

 

Barnmorskorna i projektet har genomgått en internutbildning kring vad som kan hända vid en hemförlossning. Kunskaper har hämtats från bland annat Storbritannien och Danmark där hemförlossningar är vanligare än i Sverige.

 

Före förlossningen gör barnmorskan hembesök och går igenom vad familjen ska tänka på. Den som föder i hemmet avsäger sig medicinsk smärtlindring, men i den väska de besökande barnmorskorna har med finns utrustning för TENS- och akupunkturbehandling. När det sedan är dags anländer först en barnmorska, som när födseln närmar sig ringer in en kollega. Under själva födseln är det därmed alltid två barnmorskor på plats.

 

På sikt räknar sjukhuset med att ungefär en hemförlossning i veckan kommer att ske inom projektet.

 

Projekt sedan 2018

Min Barnmorska startade 2018 och går ut på att samma barnmorska, så långt det är möjligt, följer kvinnan under hela graviditeten och förlossningen. Från början fokuserade man på förlossningsrädda kvinnor. Ett team av barnmorskor delar sin tid mellan öppenvårds-mottagning, förlossningsavdelningen på Kvinnokliniken, Karolinska i Huddinge, och att ha jour i sitt hem. Från och med september utökas verksamheten med ett nytt team i Skärholmen. Då blir det totalt sjutton barnmorskor fördelade på fyra team knutna till mödravården i Älvsjö, Liljeholmen, Skärholmen samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Sedan start har man inom projektet Min Barnmorska assisterat 450 födslar.

 

 Läs mer om projektet

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan