Karolinska och Akademiska sjukhuset på topplista

Det tionde bästa sjukhuset i världen är Karolinska Universitetssjukhuset, enligt en ranking som publicerats i tidskriften Newsweek.

Karolinska och Akademiska sjukhuset på topplista

Efter Macchariniaffären och en omfattande kritik kring bygget av Nya Karolinska får nu universitetssjukhuset revansch med den bästa placeringen av alla sjukhus i Norden och nummer tre i Europa i rankingen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Ja, det här är väldigt glädjande, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga till Kvalitetsvård. Man har tittat på

kvaliteten på vården vi ger och konstaterat en hög kvalitet, och en bidragande orsak att vi placeras högt är förstås också vårt nära samarbete med Karolinska institutet och klinisk forskning.

 

Karolinska Universitetssjukhuset har verksamhet både i den nya sjukhusbyggnaden i Solna och i Huddinge. I Huddinge finns mycket spetskompetens och spetsvård inom bland annat transplantationskirurgi och behandlingen av lymfom med den nya CAR-T-tekniken.

Den nya intensivakuten i Solna var initialt föremål för en del kritik, då den hade för få patienter enligt läkare där; så få att det ansågs vara svårt att upprätthålla kompetensen. Avdelningen är till för de allra svår

aste akutvårdsfallen, som traumapatienter som kommer med helikopter eller ambulans, patienter i behov av tryckkammare eller hjärt-lungmaskin och patienter som redan behandlas för en svår sjukdom som – oftast – cancer och som försämras på grund av att något tillstöter.

Neewsweeks topplista

Rankingen omfattar sjukhus i 20 länder och bygger på en sammanvägning av medicinska resultat, patientrapporterad kvalitet/upplevelser och rekommendationer från läkare, annan vårdpersonal och chefer inom sjukvårdssektorn. 10 000-tals anställda inom sjukvården i de 20 utvalda länderna valdes ut för att svara på frågor on-line.

De tre sjukhusen i toppen av listan är alla amerikanska: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Massachusetts General Hospital.

De 20 länderna i Newsweeks ranking är USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Schweiz, Nederländerna, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Israel, Sydkorea, Japan, Singapore (är formellt en stadsstat), Indien, Thailand, Australien och Brasilien

Hämtar fler artiklar
Till startsidan