“Klimatet är vår tids ödesfråga”

Utmärkelse Klimatförändringar bidrar till sjukdom och död och sjukvården är också en del av problemet. För årets vinnare av Svenska Läkaresällskapets hållbarhetspris är det därför omöjligt att inte engagera sig i att minska sjukvårdens klimatavtryck.

“Klimatet är vår tids ödesfråga”

Varje år uppmärksammar Svenska Läkaresällskapet insatser för i hälso- och sjukvårdens hållbarhet genom att dela ut Hållbarhetspriset.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I år gick priset till Charlotte Höög vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har initierat och genomfört ett arbete inom gastrointestinal endoskopi, ett område som arbetar med stora volymer och med kraftig miljöpåverkan.

– Den största utmaningen inom endoskopin är att minska på engångsmaterial och förbrukningsvaror. Vi måste våga följa de basala hygienrutinerna där “rent” oftast räcker. Vi överkompenserar genom att använda sterila material, engångsmaterial, skyddskläder när det inte behövs. Detta görs av oro för att orsaka infektioner och drivs på av industrin. Det finns också en del EU-regler som är svårtolkade, berättar hon.

Bättre sortering och mindre engångsmaterial

Några konkreta förändringar som Charlotte Höög och hennes kollegor identifierat som kan minska klimatpåverkan i deras verksamhet är:

  • Ta bort icke nödvändiga förbrukningsvaror.
  • Ersätta engångsmaterial med flergångsmaterial.
  • Välja förbrukningsvaror med lägre miljöpåverkan.
  • Minska elförbrukning genom att stänga av apparatur så fort den ej används.
  • Boka in patienter på besök med flera undersökningar för att minska antalet resor.
  • Uppdatera och informera om riktlinjer för att undvika endoskopi på svag indikation.
  • Förbättra avfallssortering för återvinning.

Vilka resultat har ni sett av ert arbete?

– Minskning av förbrukningsvaror och byte av engångsprodukter till flergångsprodukter har gjort skillnad på flera sätt: Vi har kunnat räkna ut minskning med många ton koldioxid per år bara i vår verksamhet på endoskopin på Karolinska. Det är förstås en uträkning och inget som ”syns”. Priset för flergångsprodukter är oftast lägre än för engångsprodukter så det blir en ekonomisk besparing. Istället för att slänga tre säckar avfall per dag från ett endoskopirum kan en sopsäck räcka hela dagen. Flergångslakan istället för engångslakan uppskattas av patienterna.

Vad är du mest stolt över i ert hållbarhetsarbete?

– Jag är mest stolt över mina kollegor och all omvårdnadspersonal som är med mig och vill arbeta för en omställning till hållbar endoskopi. Det är summan av alla våra åtgärder som gör skillnad.

Varför är hållbarhetsfrågan något som engagerar dig?

– Jag anser att miljö- och klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vi riskerar förlora de framgångar mänskligheten gjort under mycket lång tid om vi inte snabbt ställer om. Miljö- och klimatförändringar bidrar till sjukdom, lidande och död. Sjukvårdens belastning kommer att fortsätta öka på grund av detta. Samtidigt är vi en del av problemet då vi lämnar ett stort klimatavtryck genom vår verksamhet. Det är en ond cirkel vi måste bryta. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal borde gå fronten för denna omställning, men i själva verket är det inte så högt prioriterat.

Varför är det viktigt för dig som läkare?

– I vår iver att bota och lindra, missar vi att tänka på vår grundprincip: att inte skada! Vårt arbete för att göra gott för patienten framför oss kan orsaka skada för någon annan, kanske i en inte alltför avlägsen framtid. När man väl börjar tänka i dessa banor går det inte att vända tillbaka. Man ser nyttan av sitt arbete men i bakhuvudet finns oron för att man samtidigt bidrar till ohälsa.

Vad tror du att andra kan lära sig av ert arbete?

Charlotte Höög

– Jag hoppas vi kan vara en inspiration för andra. Men varje verksamhet kan sitt arbete bäst och måste själva hitta det bästa sättet att arbeta hållbart på. Jag är övertygad om att det går att ställa om sjukvården till ett mer hållbart förhållningssätt utan att minska på kvaliteten!

Hur känns det att få det här priset?

– Självklart är jag mycket stolt och glad över detta pris! Jag vet att det finns många andra som också förtjänar det.

Svenska Läkaresällskapets hållbarhetspris delades ut för första gången 2020. Det går till läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och som därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan