Knuffar i rätt riktning – nudging inom vården

Vill ni få medarbetarna att fylla i journaler på ett visst sätt, eller patienter att fatta mer hälsosamma val? Kanske kan nudging vara en metod.

Knuffar i rätt riktning – nudging inom vården

Vill ni få medarbetarna att fylla i journaler på ett visst sätt, eller patienter att fatta mer hälsosamma val? Kanske kan nudging vara en metod att använda sig av.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vi fattar ständigt beslut och ofta är de snabba och rutinmässiga. Ibland till och med ologiska. Nudging är en metod som tar vara på detta och är ett sätt att försiktigt knuffa människor i en viss riktning. Exempel visar goda resultat för bland annat mindre tallriksstorlekar på buffé, att ha dubbelsidig utskrift som förval eller sms-påminnelser för medicinering.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Och det finns flera sätt att jobba med nudgar, goda förinställningar och att jobba med sociala normer och påminnelser, berättar Åsa Sandberg, initiativtagare till nätverket Nudging Sweden och vd för A Win-Win World.

Strax innan jul släppte finansdepartementet rapporten När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om nudging. Bakom står Francisca Ramsberg, nationalekonom och departementsråd på finansdepartementets budgetavdelning, som i rapporten har ersatt begreppet nudging med beteendeinsatser.

Hon menar att det finns goda möjligheter att använda beteendeinsatser mer systematiskt i Sverige och på en högre politisk nivå och föreslår att det inrättas ett kansli för beteendeinsatser inom regeringskansliet.

– Det handlar om att lösa riktiga problem så vi behöver identifiera prioriterade område och frågor som är viktiga för väljarna. Exempelvis jobb, integration, skola, hälso- och sjukvård. Områden med stor budgetpåverkan och som är politiskt prioriterade, till exempel hållbar konsumtion.

Francisca Ramsberg ser antibiotikaanvändning som ett gott nudgingexempel för att minska risken för antibiotikaresistens.

– Det kanske kan vara av värde att göra det svårare för läkare att skriva ut antibiotika, att skicka ut sms-påminnelser till patienter om att ta hela sin dos, eller använda sig av sanna påståenden ”du föreskriver mer antibiotika än andra läkare” i samtal med enskilda läkare (se exempel nedan Reds anm.).

Det här är nudging

En nudge är en ”knuff” i en viss riktning.

1. Utan att förbjuda alternativ.

2. Utan piska och morot.

3. Utan att använda ekonomiska incitament.

Nudging är en metod inom beteendevetenskapen som använts i tusentals år. 2008 kom en bok som heter Nudge av Richard H. Thaler som satte begreppet på tapeten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan