Köerna ökar till planerad specialistvård

  • 91 procent av patienterna får kontakt med primärvården inom en dag.
  • 84 procent av patienterna får ett läkarbesök inom sju dagar.
  • 84 procent får ett första besök till specialistvården inom 90 dagar.
  • 72 procent får en planerad åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar.

Det visar Socialstyrelsens nya rapport om tillgängligheten i hälso- och sjukvården 2017. Rapporten är en del av myndighetens uppdrag att följa upp vårdgarantin och tillgängligheten av vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Uppföljningen av vårdgarantin baseras på mätningar från januari till september 2017. Jämfört med tidigare lyckas vården bättre med telefontillgänglighet – den första kontakten. 2016 var det 87 procent som fick den kontakten samma dag. 84 procent får ett läkarbesök inom en vecka, 2016 var det 83 procent.

Inom specialistvården – första specialistvårdsbesöket – är det också 84 procent som hamnar inom tremånadersgränsen, där ser man en stadig liten försämring med längre väntan sedan de första jämförbara mätningarna 2012. Då var det 90 procent som hamnade inom gränsen, helåret 2016 var siffran 86 procent.

Den fjärde tidsgränsen i vårdgarantin gäller när planerad specialistvård utförs. Mätningarna här handlar om planerade operationer eller andra specialistbehandlingar. Januari till september 2017 klarades gränsen för 72 procent av patienterna, att jämföra med helåret 2016 då 81 procent fick sin åtgärd inom tidsramen.

Väntetiderna inom akutvården ökade något under mätperioden juni 2016 – maj 2017, vistelsetiden ökade med sju minuter jämfört med året innan. Det finns regionala skillnader, och i stora delar av landet finns inget annat alternativ än akutmottagning kvällstid, även om patienten hade kunnat tas omhand på en vårdcentral.

 

De lokala variationerna är stora.

Läs hela rapporten här. 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan