Kommissionen för jämlik hälsa igång

Kommissionen för jämlik hälsa igång

Nyligen blev det klart vilka ledamöter som ska ingå i regeringens kommission för jämlik hälsa Maria Albin, docent och överläkare vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, är en av de elva forskare som är med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Varför är just du med? 

– Mitt område är hur faktorer i arbetsmiljön och den allmänna miljön påverkar hälsan, jag tror att jag tillfrågats för att man bedömt att detta är viktigt att ha med i arbetet. Min roll är att bidra med egen expertis och med kontakter till andra experter på området när det behövs.

Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Vilka är de stora utmaningarna i ert arbete?

– Att få en bra dialog med det omgivande samhället kring den kunskap som finns och identifiera de åtgärder som är centrala för att kunskapen ska komma till användning.

Vad tror du personligen är viktigast för att uppnå jämlik hälsa?

– Ur mitt perspektiv är villkor i arbetet och förhållanden i och nära bostaden, positiva och negativa, oerhört viktiga för hälsa, utveckling och välbefinnande. Men kommissionens styrka blir ju att samla många perspektiv, väga samman dem och utifrån detta finna nya vägar framåt.

Fakta: Kommissionen för jämlik hälsa

Uppdragets huvudfokus är hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper, men även mellan könen. Kommissionen består av elva forskare. Arbetet leds av Olle Lundberg vid Centre for Health Equity Studies. Uppdraget ska redovisas till regeringen i maj 2017.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan