Kommun- och landstingssamarbetet har gett ringar på vattnet

Många förbättringsområden som lyfts under projektet Standardiserad utskrivningsprocess har blivit egna förbättringsprojekt, här är några av dem:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

* Hur avvikelser i kommun och landsting fångas upp, tas om hand och leder till förbättringar är ett område som har lyfts. Nu har en av kommunens tjänstemän ansvar för att öka samverkan om avvikelser.

* Redan vid inskrivningssamtalet på ortopeden vid Arvika lasarett används en blankett för att se vilka hjälpmedel patienten behöver ha på plats hemma efter utskrivning.

* Frågan om patientens medgivande för informationsdelning har aktualiserats när kommunikation bättre ska ske över kommun- och landstingsgränser.

* Utbildning i de it-system som används för att kommunicera mellan slutenvård och kommun samt det it-stöd som används mellan sluten- och öppenvård. Diskussioner om att framöver använda ett och samma system finns.

* Kvinnokliniken i Karlstad såg i sin processflödesbeskrivning att de har stort behov av att kunna mötas på avstånd. Nu förbereds Skypeväskor med utrustning och utbildningspaket för de verksamheter som har behov av att kunna göra vårdplanering på distans.

* En kompetensplattform för e-lärande har sjösatts. Bland annat visade det sig finnas ett generellt behov av kunskap om vårdplanering. Diskussioner och utbildning med olika professioner från kommun och landsting, patienter och närstående har lett till en 30 minuter lång utbildningsfilm om vårdplanering som släpps inom några veckor.

* Beslut om samordnande sjuksköterska på landstingets 30 vårdcentraler.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan